Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Linda Høgh Vendelbo
    Foto: Linda Høgh Vendelbo
  • Fotograf: jens veilgaard vendelbo
    Foto: jens veilgaard vendelbo
  • Fotograf: lars krogh
    Foto: lars krogh

Kendetegn

: Længde 15½-18 cm. Ligner Gul Vipstjert, men er kraftigere med generelt længere hale og ben. Har i alle dragter grå overside, TO BREDE, HVIDE VINGEBÅND og hvidlig undergump.

Om foråret er hannen umiskendelig, med citrongult hoved, sort nakkebånd og grå ryg. (Kan dog forveksles med Gulhovedet Gul Vipstjert, der har gul undergump, grøntonet ryg og overgump samt smallere vingebånd. Mangler mørkt nakkebånd).

Hunnen har gult forparti, grålig ryg og isse samt bred øjenbrynsstribe, der fortsætter ned bag kinden. Kinden har lys midte.

Ungfugle i 1. vinterdragt om efteråret (SOM ER DEN HYPPIGSTE DRAGT DER SES I VESTEUROPA) ligner grå Gul Vipstjert, men har lys tøjle og bred, lys øjenbrynsstribe, der går over i lys halskrave. Har to brede, hvide vingebånd, HVID UNDERGUMP (aldrig gul) og grå flanker. Giver oftest et gråt og hvidt helhedsindtryk i retning af ung Hvid vipstjert, men har kraftigere hovedtegninger (mange har en varmt gulbeige farve på hoved og bryst – aldrig lysende gul som adult) og LYST BRYST med varierende mørk halslænke. Næbbet helt mørkt (undernæbbets basis lysere hos Gul Vipstjert). Stemmen afviger.

(Hvid Vipstjert ungfugl har sort brystbånd (fra august) og mørkere isse mod udviskede, lyse hovedtegninger, inkl. Lys halvmåne (svag mod lyse øredækfjer). Hale længere og kald anderledes.)

Stemme: Flugtkaldet er et karakteristisk, bestemt og skarpt ”srrip”; højere og mere langtrukket end hos Gul Vipstjert af racen ”feldegg” og andre østlige racer.

Trækfugl, overvintrer i Sydøstasien. Sjælden gæst i Vesteuropa. Opholdssted på træk som andre vipstjerter.

Flyver i dybere buer end Gul Vipstjert og er rundere med længere, påsat hale.

Citronvipstjert
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Høgh Vendelbo

Variation

: Kan hybridisere med Gul Vipstjert (bl.a. kendt fra Sverige).

Forveksling

: Gul Vipstjert, Hvid Vipstjert. Gulhovedet Gul Vipstjert.

Udbredelse

: Tundraområder i den nordlige del af Rusland og Sydøstrusland, Kazakhstan og Iran.
Citronvipstjert - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sjælden gæst i Vesteuropa, men synes at ekspandere vestpå (bl.a. med enkelte ynglefugle i Sverige og Finland samt regelmæssig bestand i Østeuropa til Polen).

Tidsmæssig fordeling

af Citronvipstjert baseret på Naturbasens observationer:
Citronvipstjert - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Citronvipstjert - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler ved søbredder med græstuer og lavt pilekrat. Rede i huller i brinker, ved siden af en tue, under træstamme som læner sig ud fra bredden, blandt krat eller sten. Æglægning fra sent i maj. Ét kuld. Normalt 4-5 æg.

Levested

: Sumpet tundra, ved flodbredder og små vandhuller, opholder sig gerne i nærheden af vand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fugle i felten v/Mullarney m.fl, L&R 2000.

Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten v/Beaman, Madge og Olsen. Gad 1998.

Europas fugles reder, æg og unger v/Harrison. Gad 1977.

De senest indberettede arter i Naturbasen: