Sump-Dyndflue/Tidlig Dyndflue/Kilde-Dyndflue

Se alle 

 ID-billeder

Svær at bestemme!

Eristalis rupium-gruppen består af tre arter, hvor hannerne udelukkende kan adskilles ved genitalietjek. Ved hunnerne har 3. bagkropsled på E. picea og E. rupium opretstående behåring, hvorimod E. obscura er behåringen halvt nedliggende. Derudover har rupium en blank bagkrop, mens picea og obscura på bagkroppen har grå støvstriber.

De senest indberettede arter i Naturbasen: