Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Tim H. Hansen
    Foto: Tim H. Hansen
  • Fotograf: Karsten Thomsen
    Foto: Karsten Thomsen
  • Fotograf: Emil Lütken
    Foto: Emil Lütken

Atlas

: Ræverød Urtesvirreflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Længde: 11-14 mm. Imago er kraftigt behåret, på bagkroppen med lange og udstående, rødbrune hår, mens pronotum har en mere lysebrun behåring. Antennerne er brune eller sorte.
Ræverød Urtesvirreflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jesper Reibel

Variation

: Den varierer ikke ret meget.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Hvidhåret urtesvirreflue, Cheilosia albipila, som flyver på samme tid af året, men har en mere brunlig behåring uden rødlige toner, samt orangefarvede antenner

Udbredelse

: Den er udbredt i de fleste landsdele, men ret lokal og ikke helt almindelig, og den er endnu ikke meldt fra øer som Als, Langeland, Læsø og Samsø. I øvrigt vidt udbredt i den tempererede del af Europa og Asien.
Ræverød Urtesvirreflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago kan træffes fra begyndelsen af marts til begyndelsen af maj, idet flyvetidspunktet kan variere betydeligt, især afhængig af, hvornår lunt vejr sætter ind i denne periode. Den ses bl.a. på blomster af Følfod, Vorterod, Anemone, Milturt, Guldstjerne og Pil.

Tidsmæssig fordeling

af Ræverød Urtesvirreflue baseret på Naturbasens observationer:
Ræverød Urtesvirreflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ræverød Urtesvirreflue - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som puppe og er en af de tidligste svirrefluer. Imago flyver især i marts-april, hvor den parrer sig og lægger æg på tidsler (Cirsium og Carduus sp.), idet larven minerer i rødderne på disse planter. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes især i moser, på enge og i skovlysninger, ofte i nærheden af tidsler, der på flyvetidspunktet står som små rosetter, som den ofte sætter sig på.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Bygebjerg, R., 2005: Svirrefluer. Den Danske Rødliste. www.dmu.dk

Torp, E., 1994: Danmarks Svirrefluer (Diptera: Syrphidae). Danmarks Dyreliv. Bd. 6.

De senest indberettede arter i Naturbasen: