Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen
  • Fotograf: Kasper Malmberg
    Foto: Kasper Malmberg
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Svær at bestemme!

Ligner meget de andre Megarhyssa arter.

Kendetegn

: Kæmpesabelhvepsene er kendt som farverige og imponerende store snyltehvepse. Hunnerne kan have en kropslængde på mere end 4 cm og dertil kommer en læggebrod på op mod 7cm! Heldigvis er de fuldstændigt ufarlige. Farverne på hvepsene er gerne et mix af gul, orange, rød, brun og sort. Hannerne skal stort set altid nøgles.

M. vagatoria kendes desuden på at de runde lyse pletter på siden af bagkroppen er omtrent så lange som brede, og at overlæben (clypeus) er ensformig brun.

Megarhyssa vagatoria
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Variation

: Arten varierer utroligt meget i størrelse, længde og farver. Størrelsen har meget med værtslarvens beskaffenhed at gøre. Farverne kan variere fra helt lys orange over rødbrun til sort.

Forveksling

: De 3 farverige Kæmpesabelhvepse vi har i Danmark, minder helt utroligt om hinanden, idet de har mange overlappende fællestræk. Hannerne kan stort set ikke adskilles på billeder. Artsnøgler behandler adskillelsen af hunnerne på følgende måde:

M. vagatoria kendes på at de runde lyse pletter på siden af bagkroppen er omtrent så lange som brede, og at overlæben (clypeus) er ensformig brun.

M. perlata kendes på at de runde lyse pletter på siden af bagkroppen er længere end brede, ofte ovale med et lille hak, og at overlæben (clypeus) har en overgang fra mørk og med tætte punkter til lys og glat på vej mod tænderne. Læggebrodden er også generelt længere end hos de andre Kæmpesabelhvepse.

M. superba kendes på at de runde lyse pletter på siden af bagkroppen befinder sig over spiraklerne, åndehullerne. De lyse pletter er desuden længere end brede og altid gule. Overlæben (clypeus) er mørk mod midten (nogle gange helt mørk).

Den 4. art, Sort kæmpesabelhveps, Megarhyssa rixator, er sort og hvid og minder mest af alt om Stor sabelhveps.

Der findes selvfølgelig andre farverige sabelhvepse, men næppe nogen i sådan en grad og med sådan en størrelse som Kæmpesabelhvepsene.

Udbredelse

: Store dele af Europa.
Megarhyssa vagatoria - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj til september.

Tidsmæssig fordeling

af Megarhyssa vagatoria baseret på Naturbasens observationer:
Megarhyssa vagatoria - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Megarhyssa vagatoria - månedlig fordeling

Biologi

: De 3 farverige danske Kæmpesabelhvepse har, som det på nuværende tidspunkt ser ud, samme levevis. De snylter alle på samme sjældne vært, larven af træhvepsen Tremex fuscicornis ( www.fugleognatur.dk/gallery... ). Denne træhveps foretrækker langsomt døende birketræer at bore sine æg ind i - træer der også er egnet for den svamp som T. fuscicornis sprøjter ind sammen med ægget. Svampen bearbejder træet så træhvepselarven kan æde af det. Det er denne symbiose som Kæmpesabelhvepsene udnytter. De kan nemlig med deres antenner lugte svampen og dermed hvor træhvepselarverne befinder sig. Nu sker der det som fotografer elsker: Sabelhvepsen stiller sig i en fotogen position og tager sig god tid til at bore sin læggebrod ind i træet, for at lægge sit æg i nærheden af værten. Når Sabelhvepsens larve har mæsket sig stor i træhvepselarven, forpupper den sig og venter på at næste sæson skal gå i gang.

Fordi de har ens levevis er det muligt at finde alle tre arter af Kæmpesabelhvepse på samme træhvepseangrebne birketræer.

Levested

: I nærheden af og på døende birketræer som larven af Tremex fuscicornis befinder sig i.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
NØGLE: Die europäischen Arten von Megarhyssa ASHMEAD, 1900 (Hymenoptera, Ichneumonidae) af Klaus Horstmann www.zobodat.at...ENT_0019_0337-0350.pdf

Korte Mededeling Drie Megarhyssa-soorten aanwezig in Nederland af Kees Zwakhals www.nev.nl...124-125.pdf

Spectaculair grote Megarhyssa-sluipwespen in Nederland (Hymenoptera: Ichneumonidae: Rhyssinae) af Kees Zwakhals www.nev.nl...250-253.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: