Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Marie-Louise  Haagensen
    Foto: Marie-Louise Haagensen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Kendetegn

: Længde 30-35 cm, vingefang 62-68 cm. Klippeduen er stamform til den vidt udbredte og meget varierende tamme due. Vildfugle kendes fra Huldue og den meget større Ringdue på hvid overgump, to sorte bånd bagest på armen og hvide vingeundersider. Halen har mørkt endebånd. I øvrigt lys blågrå med skinnende grøn og lilla plet på halssiden. Juvenil er mattere end adult.

Byernes tamduer stammer fra den vilde Klippedue (forvildede fra dueslag).

Stemme: Har en meget svag kurren, der kun høres tæt på.

Klippedue/Tamdue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Steen Højmark-Jensen

Variation

: Der findes mange varianter af tamdue nogle ligner Klippedue til forveksling. Andre er f.eks. brogede i hvidt og gråt, helt mørkegrå eller spraglede.

Forveksling

: Huldue. Mere artsrene fugle kan forveksles med Huldue, der er slankere med rundere hoved, mindre næb og sort øje. Huldue har rundere bryst med lyst, blågråt midterfelt på både over- og undervingen.

Udbredelse

: Den danske ynglebestand af Klippedue/Tamdue blev i 2000 anslået til 40.000-100.000 par.

Som tamform er fuglen udbredt over næsten hele verden. De oprindelige vildtlevende bestande, bl.a. ved de europæiske klippekyster, blandes i dag ofte op med tamduer og er derfor vanskelige at adskille.

Klippedue/Tamdue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I Danmark ses tamformen året rundt, hvor imod den vilde form af Klippedue ikke træffes herhjemme. Nærmeste lokaliteter er Færøerne og Storbritannien.

Tidsmæssig fordeling

af Klippedue/Tamdue baseret på Naturbasens observationer:
Klippedue/Tamdue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Klippedue/Tamdue - månedlig fordeling

Biologi

: Klippeduen kan yngle allerede i en alder af 6 måneder. Reden placeres på bygninger, f.eks. på gesimser. Arten yngler året rundt og kan lægge 7-9 hold æg, hvoraf 3-6 ofte lykkes. Et hold er på 2 æg, der udruges af begge mager på ca. 17 dage. Ungerne er flyvefærdige 30-35 dage gamle.

Føde: Lever af planteføde i form af frø, korn, grønne skud og knopper. Æder også gerne brød.

Levested

: I byerne har tamformen helt tilpasset sig et liv blandt mennesker og er meget tillidsfulde.

Den vilde form, Klippedue, findes ved klippekyster og nærliggende marker, f.eks. på Færøerne. Yngler også i Storbritannien, Frankrig, Italien, på Balkan, i Rusland og syd for Middelhavet.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fugle i felten, v/Mullarney m.fl., L&R 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: