Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hanne Bertelsen
    Foto: Hanne Bertelsen
  • Fotograf: Hanne Bertelsen
    Foto: Hanne Bertelsen
  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel

Kendetegn

: Hanner af grøn sumpcikade har i voksenstadiet (imago) en kropslængde på 5,7-7mm. Hunnerne er markant større med en kropslængde på 7,5-9mm. Den grønne sumpcikade er kendetegnet ved det tofarvede brystled(pronotum), hvor det er gulligt forrest og grønt ved bagenden. Hovedet er gult med to sorte prikker ved facetøjnene. Bagkroppen er gul med mørke brunlige længdestriber i siderne (lateralt). I voksenstadiet er hunnerne kendetegnet ved lyse turkisfarvede forvinger, hvor hannernes forvinger er kendetegnet ved at være mørkt lilla.
Grøn Sumpcikade
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hanne Bertelsen

Variation

: Farver på pronotum og hovedet kan være kraftigere eller svagere fra individ til individ. For de hanlige individer kan specielt farven på forvingen variere fra svagt lilla til helt sort.

Forveksling

: Grundet størrelsen på grøn sumpcikade, og de karakteristiske kendetegn, så burde arten ikke kunne forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Grøn sumpcikade er vidt udbredt i store dele er verden. I Danmark er findes den i stort set alle dele af landet, hvor levestedsbetingelserne er opfyldt. Det kan her nævnes at grøn sumpcikade på den tyske rødliste er beskrevet som meget almindelig.
Grøn Sumpcikade - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses hyppigt fra start juni til slut september, der kan dog med lidt held findes individer helt frem til november.

Tidsmæssig fordeling

af Grøn Sumpcikade baseret på Naturbasens observationer:
Grøn Sumpcikade - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grøn Sumpcikade - månedlig fordeling

Biologi

: Grøn sumpcikade lever på flere forskellige planter, hvor den ernærer sig ved at suge plantesaft fra planterne ved hjælp af sin sugsnabel. Den er dermed en polyphag plantesaftsaftsuger (herbivor). Som værtsplante for grøn sumpcikade kan både nævnes lysesiv (Juncus effusus), arter af hestegræs (Holcus sp.) og mange flere.

Grøn sumpcikade kan have en eller flere generationer årligt, og ligesom mange andre arter i ordenen Hemiptera (Næbmundende insekter) har den 5 nymfestadier. Overvintringen foregår for arten i ægstadiet, hvor æggene går i diapause. Til foråret fortsætter æggene deres udvikling. Æglægningen hos grøn sumpcikade varierer mellem værtsplanter. På arter af Juncus sp. foregår æglægningen ved at hunnen indsætter sin læggebrod (ovipositor) i stænglen, hvor den laver en lang revne nedad i takt med at æggene bliver lagt. Der ses en smal brun stribe på stænglen efter æglægning.

Mange forskellige arter er prædatorer på det voksne individ, herunder både arter af edderkopper, mider og guldsmede. Dertil kan det nævnes at flere arter fra familien Mymaridae er parasitoid på æggene af grøn sumpcikade i Kina, og en enkelt art i England, det er dog uvist om dette også er tilfældet i Danmark. Flere steder i verden anses arten som skadedyr på træer, heriblandt flere frugttræer som pære, æble og blomme. Der er i Danmark ikke beskrevet problemer med grøn sumpcikade som skadedyr.

Levested

: Grøn sumpcikade findes fortrinsvis i mose- og vådområder, men kan også findes i fugtige engområder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Onlinekilde 1: inaturalist.nz...52447-Cicadella-viridis. Set 04-08-2021.

Tay Eong Beok (2019) Population Ecology of Cicadella viridis (L.) and Bionomics of Graphocephala coccinea(Forster)(Honoptera Cicadellidae). A thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, University of London.
URL: spiral.imperial.ac.uk...Tay-EB-1972-PhD-Thesis.pdf.

Bismillah Shah, Yani Duan, Hassen Naveed and Yating Zhang. (2019). Study on the Diagnostic Features of Green Leafhopper Cicadella viridis (L.) (Hemiptera: Cicadellidae: Cicadellinae) from China. North American Academic Research, Volume 2, Issue 2; 2019, 2(2) : 01-10.
URL: www.researchgate.net...333103428_Study_on_the_Diagnostic_Features_of_Green_Leafhopper_Cicadella_viridis_L_Hemiptera_Cicadellidae_Cicadellinae_from_China.

Herbert Nickel, Roland Achtziger, Robert Biedermann, Christoph Bückle, Uwe Deutschmann, Rolf nidringshaus, Reinhard Remane, Sabine Walter and Werner Witsack. (2016). Rote Liste und Gesamtartenliste der Zikaden (Hemiptera: Auchenorrhyncha) Deutschlands. Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (4) 2016 247-298 Bundesamt für Naturschutz.
URL: uol.de...Nickel_et_al._2016_Rote_Liste_und_Gesamtartenliste_der_Zikaden__Deutschlands._-_Naturschutz_und_Biologische_Vielfalt_70_4__249-2982.pdf.

De senest indberettede arter i Naturbasen: