Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Taudal Poulsen
    Foto: Per Taudal Poulsen
  • Fotograf: John Dinesen
    Foto: John Dinesen
  • Fotograf: Knud  Knudsen
    Foto: Knud Knudsen

Atlas

: Vår-Kobjælde overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den blomsterbærende stængel er indtil 20 cm høj. Den er langhåret og bladløs, bortset fra højbladene under blomsten. Blomsten er enlig; den er hvidlig på blosterbladenes inderside, på ydersiden hvidlig med blåviolet tone; blosterbladene er hårede. Der sidder 3 hårede, smalt fligede brunviolette højblade lige under blomsten. Grundbladene er vintergrønne, læderagtige og korthårede; de er uligefinnede med 3-5 ægformede (i omrids), fligede småblade med brede afsnit. Jordstænglen er kort, og væksten nærmest tueformet. Nødden er rødbrun med gulbrun ca. 4 cm lang blivende griffel.
Vår-Kobjælde
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Claus Lunde

Forveksling

: Vår-Kobjælde kan i blomst ikke forveksles med andre danske planter. Vegetativt kan den kendes fra Nikkende og Opret Kobjælde på de brede afsnit på grundbladene; de andre danske kobjælder har linjeformede afsnit på grundbladene.

Udbredelse

: Arten er meget sjælden i Danmark og findes få steder i Midt-, Vest- og Nordjylland. Vår-Kobjælde er totalfredet.
Vår-Kobjælde - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Vår-Kobjælde blomster april-maj. Grundbladene er vintergrønne og kan ses resten af sæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Vår-Kobjælde baseret på Naturbasens observationer:
Vår-Kobjælde - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vår-Kobjælde - månedlig fordeling

Biologi

: Vår-Kobjælde er en flerårig urt med nærmest tueformet vækst. Blomsten bestøves af insekter, og frøene spredes med vinden og med dyr.

Levested

: Arten lever på tør, mager bund i åbne skove, på heder og overdrev.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9);

Dansk Flora, redaktion Signe Frederiksen, Fin N. Rasmussen og Ole Seberg, mange forfattere, Gyldendal 2006 ISBN 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: