Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Rørdam
    Foto: Christian Rørdam
  • Fotograf: Niels Weber
    Foto: Niels Weber
  • Fotograf: Trine Christiansen
    Foto: Trine Christiansen
Havørred (Salmo trutta trutta) regnes ikke som en selvstændig art, men som en underart af Ørred (Salmo trutta).

Kendetegn

: Havørreden er en torpedoformet laksefisk, der kan måle op til 110cm og veje op til 15 kg. I havet er den oftest sølvblank med små sorte pletter på ryg og sider. Som andre laksefisk har den en lille fedtfinne på ryglinien nær halen.
Havørred
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bo Skelmose

Variation

: Når den om sommeren/efteråret forlader saltvandet for at gyde i åer og bække, skifter den gradvist til yngledragt med brun bundfarve og røde og sorte pletter på siden. Senere kan den blive næsten sort, inden den igen forlader ferskvandet.Hannen udvikler en såkaldt kæbekrog i parringstiden.

Forveksling

: Kan forveksles med laksen, som er slankere og kan blive væsentligt større end havørreden - op til 30 kg. Ofte er en skælprøve eller en dna-test nødvendig for at adskille de to arter. Bækørreden og søøreden, som forbliver i ferskvand hele deres liv, er strengt taget kun adskilt fra havørreden ved netop det faktum, at de forbliver i ferskvand.De har en brunlig bundfarve og røde pletter langs sidelinjen.

Udbredelse

: Er hjemmehørende i Europa. Den er indført i mange andre tempererede egne i verden.
Havørred - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Havørred baseret på Naturbasens observationer:
Havørred - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Havørred - månedlig fordeling

Biologi

: Havørreden er en rovfisk, som opholder sig hovedparten af sit liv i saltvand, i fjorde og andre kystnære områder, hvor den jager småfisk, rejer og diverse orme.Om sommeren og efteråret vandrer den nogle år op i den å/bæk, hvor den selv er klækket og deltager i parringen. Hunnen lægger æggene i grusbunker, som hun har gravet i bunden af bækken/åen, og hannen befrugter dem samtidig. Dette sikrer optimale iltforhold for æg og yngel. Når fisken har opholdt sig i ferskvand i min. 1 år, bliver den til en smolt, som vandrer ud i saltvand for at fouragere.Her vokser den ofte voldsomt og bliver efter få år klar til at foretage sin første gydevandring.

Levested

: Havørreden findes i fjorde og andre kystnære områder, ofte på ret lavt vand. Ynglende fisk trækker op i åer og bække.

De senest indberettede arter i Naturbasen: