Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone
  • Fotograf: Kent Christensen
    Foto: Kent Christensen
  • Fotograf: Harald Dühmert
    Foto: Harald Dühmert

Kendetegn

: Imago er overvejende brun, dog er hovedet samt pronotum fortil sort. Pronotum desuden fortil med to karakteristiske kroge. Scutellum med to lyse pletter. Længde 5-6 mm. Også nymfen er brunlig.
Krogtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Erik Simonsen

Variation

: Den brune farve varierer noget.

Forveksling

: Den kan forveksles med Præstetæge, som dog ikke har de karakteristiske kroge på pronotum.

Udbredelse

: Den er ikke almindelig, men udbredt på Øerne, samt kystnært i det sydlige og østlige Jylland. Dens forekomst er i reglen tegn på en god naturlokalitet.
Krogtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Krogtæge baseret på Naturbasens observationer:
Krogtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Krogtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juli-september. Den ernærer sig vistnok fortrinsvis på græsser, muligvis især på tagrør. Ofte findes den under sten, brædder eller gødning. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på lysåbne biotoper, som regel i nærheden af vådområder og ofte i nærheden af kysten.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: