Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kjeld Brem
    Foto: Kjeld Brem
  • Fotograf: Bent Staugaard Nielsen
    Foto: Bent Staugaard Nielsen
  • Fotograf: Nick Nyland
    Foto: Nick Nyland

Kendetegn

: Tægen hører til Randtægerne og har rødbrune dækvinger - bagest med et "chokoladebrunt", bølgeformet felt, samt en typisk sort-hvidstiplet kant. På Thorax et sort trekantfelt. Ved Protorax, lige bag hovedet, er et sortspættet og beige felt. Tværs over dækvingerne, ca midt på, en svagere hvidlig zig-zaglinie. Hoved og inderste antenneled: Gråbrune. Øjne rødbrune. Øvrige antenneled feltinddelt i brune og orange farver. Dyret er svagt og kort behåret.

Ben: Femur mørkt brunsort. De bageste benpar har en sjov skovlformet fortykning med et sort og hvidt mærke.

Med en kropslængde på 16-20 mm og ganske lange antenner et pænt stort insekt, som vil vække opsigt de fleste steder. Hannen er mindst.

Den kan flyve over længere afstande og krydser gerne vand. Når den flyver, giver det en summende lyd.

Amerikansk fyrretæge blev fundet i Danmark første gang i 2009, men særligt i 2016 er den fundet mange steder i landet, så nu er den for alvor udbredt.

Amerikansk Fyrretæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ken Jensen

Forveksling

: Med det karakteristiske udseende, og kombinationen af de meget lange antenner og den skovlformede fortykning på bagbenene, er der ingen forvekslingsmulighed med andre arter - lige bortset fra Skovkanttæge, der - som den eneste anden i Danmark forekommende art - også har det iøjnefaldende sort-hvide mønster langs bagkropsranden.

Udbredelse

: Det er et insekt, der som få er ved at sprede sig ud over Europa med imponerende hastighed. Den stammer fra Amerika, og kom til Italien i 1999, formodentlig via tømmer (ad flere gange). Siden har den spredt sig til mindst 17 europæiske lande.

Amerikansk navn: The Western Conifer Seed Bug, undertiden forkortet til WCSB.

Amerikansk Fyrretæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Amerikansk fyrretæge kan bla. findes overvintrende inde i huse. Det er netop karakteristisk for denne art, at den søger indendørs i efteråret, sep-okt for at overvintre.

Tidsmæssig fordeling

af Amerikansk Fyrretæge baseret på Naturbasens observationer:
Amerikansk Fyrretæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Amerikansk Fyrretæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever især af frø fra fyrretræer, som den suger ud med sugesnabelen, men kan også gå på andre nåletræer (Bjergfyr, Skovfyr,

Som forsvar kan den udskille en bitter lugt, men normalt er den dog ret omgængelig.

Æggene lægges i små grupper på nåle eller bladstilke af værtsplanten i foråret. Nymfer går gennem 5 stadier før de er færdigudviklede voksne.

Den betragtes som et "mindre skadedyr" på Fyr i hjemlandet.

Levested

: Primært langs kyster i det meste af Danmark, men dog stadig sjælden (2017) - f.eks på ruderater i plantager, med yngre selvsåede Fyr. Her kan den mødes liggende dovent oven på en Fyrregren.

Den virker umiddelbart til at være en forholdsvis rolig og lettilgængelig art.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Beskrivelsen er et sammendrag af en beskrivelse hentet fra Naturpark Nakskov fjord:

www.nakskovfjord.dk...fuld-fart-pa-amerikansk-fyrretaege

- samt fra en Wikipedia-artikel på nettet:

en.wikipedia.org...Western_conifer_seed_bug

De senest indberettede arter i Naturbasen: