Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars J Larsen
    Foto: Lars J Larsen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Burre-Snerre overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den er enårig og har meterlange, grenede og ru (af nedadrettede småtorne) 4-kantede stængler.

Den kan have helt nedliggende vækst eller være klatrende i vegetationen med det nedadrettede torne som fastholdelsesmiddel.

Bladene er spidse og lancetformede og sidder 6-9 i kranse og har lige som stænglen småtorne, der både sidder på rygnerven og langs bladranden.

Burre-Snerre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Annemette N.Jensen

Forveksling

: Burre-Snerre er med sin klatrende-krybende vækst og rug stængel og blade en karakteristisk plante.

Udbredelse

: Meget almindelig på næringsrig jord i hele landet.
Burre-Snerre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-september.

Tidsmæssig fordeling

af Burre-Snerre baseret på Naturbasens observationer:
Burre-Snerre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Burre-Snerre - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig urt, hvis blomster bestøves af insekter.

Den kan være både vinterannuel (spirer om efteråret) og sommerannuel (apirer om foråret9.

Frugten er af typen "præstelus" og tæt beklædt med tilbagekrummede torne, der gør at den let hænger ved dyrepelse, tøj m.v.

Etymologi:

Galium af græsk galion (af gala=mælk), der blev brugt som betegnelse for Gul Snerre, der sagdes at kunne få mælken til at løbe sammen. Snerre, mest anvendt om Burre-Snerre, hvor de lange skud snærer sige sammen om den øvrige plantevækst. Burre- fordi frugterne hænger ved tøjet som burrer.

Levested

: På næringsrig, dyrket, kvælstofrig jord, på agre, i haver o.s.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: