Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Ole Bidstrup
  Foto: Ole Bidstrup
 • Fotograf: Yvonne Engmann
  Foto: Yvonne Engmann
 • Fotograf: storm winther hansen
  Foto: storm winther hansen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Ung bevoksning af Sølvlav. Det sølvskinnende skær er tydeligt.

Kendetegn

: Med et i alt fald partielt tydeligt sølvskinnende skær.

Den vokser på glat bark af løvtræer.

Løvet (thallus) er tyndt, hvidgråt eller lyst blågråt og på store partier opløst i lysere soraler (samlinger af mikroskopiske ynglelegemer: soredier) og med et sølvskinnende skær, der næsten altid er iøjnefaldende og tydeligt.

Den er så at sige altid steril, d.v.s. uden frugtlegemer.

Den smager mildt og giver gul farvereaktion med KOH (Kaliumhydroxyd) og ligeledes gul farvereaktion med Chlor (klorin).

Den vokser i store pletter eller plamager og løvet er uden en distinkt afvigende rand.

Almindelig Sølvlav
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Forveksling

: Kønnet Sølvlav ligner, men har små frugtlegemer, der er indsænket i soraler. Soralerne er ikke så udbredte, men begrænset til små vorter, der også rummer frugtlegmer.

Almindelig Sølvlav skal nøgles som en steril skorpelav, og der er en række svære forvekslingsmuligheder. En 100 pct. sikker bestemmelse kræver mikroskopi eller udbredt brug af kemiske indikatorer. Men voksestedet (glat løvtræsbark) i forbindelse med det sølvskinnende skær, som den har, rækker ofte til en nogenlunde sikker bestemmelse.

Forvekslingsmuligheder vokser på sten savner områder med soraler, er fuldstændigt dækket med soraler (og har ikke områder med almindeligt barkklædt løv), har løv med tydelige randflige (randlober), har anderledes farvet (gult) thallus eller giver ikke gul reaktion med KOH og Klorin.

Hvis den smager bittert, er det sandsynligvis en noget afvigende form af Bitter Prikvortelav.

Almindelig Skriftlav, der ofte vokser samme steder, har i reglen mange linjeformede frugtlegemer og er ikke sølvskinnende.

Udbredelse

: Sølvlav må regnes for at være meget almindelig. Den overses ret let eller forveksles med andre sterile skorpelaver.
Almindelig Sølvlav - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Sølvlav baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Sølvlav - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Sølvlav - månedlig fordeling

Biologi

: Dem sødvanlige lavbiologi, se f.eks. Klippe-Grenlav.

Symbiosepartneren er en uidentificeret grønalge.

Levested

: På glat løvtræsbark i og uden for skov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Lavflora, Ulrik Søchting, Botanisk Institut 2002 ff. Intet ISBNNR.

Epifytiske Mikrolaver Vagn Alstrup 2001

Flora i Farver 2 Sporeplanter, M. Skytte Christiansen, Politikens Forlag 1978.

Lavar - En fälthandbok, Roland Moberg og Ingmar Holmåsen, Interpublishing, Stockholm 2008.ISBN 91-86448-25-0.

De senest indberettede arter i Naturbasen: