Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Jan Østergaard
    Foto: Jan Østergaard

Atlas

: Sortplettet Bladbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-7 mm. En overvejende gul eller gulrød bladbille, der er karakteriseret ved at have to sorte pletter på hvert dækvinge, en ved roden og en lidt bag midten.

Følehornene er ret lange og normalt gule, men undertiden mørkere mod spidsen. Benene er ligeledes gule. Hovedet er bagtil sort og over øjnene næsten så bredt som pronotum. Pronotum er ensfarvet gult og over 1,5 gange bredere end langt. Dækvingerne nogenlunde parallelle eller svagt udvidede bagtil og fint punkterede.

Sortplettet Bladbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Pernille Fjeldgaard

Variation

: Dækvingernes pletter varierer i størrelse og sjældent kan de forreste pletter helt mangle.

Forveksling

: Kan ikke forveksles med andre danske arter.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele, og er ret almindelig de fleste steder. I dele af Jylland er den dog sjælden. I Sønderjylland har der således kun været et enkelt fund siden 1960.
Sortplettet Bladbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Det voksne dyr er fundet juni-oktober. Mest talrig juni-juli

Tidsmæssig fordeling

af Sortplettet Bladbille baseret på Naturbasens observationer:
Sortplettet Bladbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortplettet Bladbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på Almindelig skjolddrager (Scutellaria galericulata). Det voksne dyr lever af bladene, mens larven lever af rødderne. Den overvintrer normalt som æg eller larve, kun sjældent som voksen.

Levested

: Findes både i skove og åbne habitater hvor foderplanten forekommer. Typisk på fugtige lokaliteter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

coleoptera.org.uk: www.coleoptera.org.uk...phyllobrotica-quadrimaculata

De senest indberettede arter i Naturbasen: