Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen

Atlas

: Svovlgul Skyggebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: En let kendelig bille, der med sin lysegule, næsten gulgrønne farve er nem at få øje på i hvide skærmblomster, men gemmer sig godt på Pastinak og Gul Snerre.

Meget aflang og noget hvælvet. Svovlgul, antenner og fødder ofte mørke, undertiden også hoved og pronotum eller endog vingedækkerne helt eller delvis mørke. Pronotum og vingedækker fint og meget tæt punkteret. Længde 7-9 mm.

Følehornene kun lidt (hos hunnen meget) kortere end Kroppen, 3. Led ca. dobbelt (hos hunnen rige-

ligt 1 Gang) så langt som 2. Led. Kæbepalperne meget kraftigere og fødderne længere end hos hunnen. Pronotum på hver side med en ret svag (hos hunnen med en dyb) grube.

Svovlgul Skyggebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Emil Frederiksen

Variation

: Nogle har næsten sort hoved, atter andre også sort pronotum. En sjælden gang kan også dækvingerne være mørke.

www.fugleognatur.dk/gallery...

Forveksling

: Svovlgul skyggebille er karakteristisk og kan næppe forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Skandinavien, og europæiske kystlande.

Nordgrænsen går ca ved Stockholm.

Svovlgul Skyggebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Billerne ses fremme fra midten af juni til hen i august, og forekommer ofte i stort antal.

Tidsmæssig fordeling

af Svovlgul Skyggebille baseret på Naturbasens observationer:
Svovlgul Skyggebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Svovlgul Skyggebille - månedlig fordeling

Biologi

: De varmeelskende biller findes især på sandede eller stenede områder gerne nær strand eller sydvendte havskrænter. De fouragerer på blomster af især skærmplanter og Snerre.

Larven lever på planterødder.

Levested

: Udbredt fra Østjylland til Bornholm, men lokal og ikke almindelig. På solåben, sandet eller gruset bund, også i klitter. Primært langs kysten, dog ikke fundet i Vestjylland. Ifølge Den danske rødliste skønnes den nationale bestand af Svovlgul Skyggebille stabil og ikke udsat for aktuelle, negative påvirkninger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. 1945. Danmarks Fauna 50. Biller XII. Heteromerer: 115, 235-237

Wind, P. & Pihl. S. (red.): Den danske rødliste. - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2004-. redlist.dmu.dk (opdateret april 2010)

De senest indberettede arter i Naturbasen: