Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Rasmus Nielsen
    Foto: Rasmus Nielsen
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå

Atlas

: Cantharis decipiens overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-8 mm. Hovedet er fortil gulligt og bagtil sort. Pronotum er gult, med en skarpt afgrænset sort plet der er bredest bagtil og tilsmalnes fremefter mod pronotums forrand. Scutellum er sort og dækvingerne er ensfarvede gule. Følehornene er gule og bliver mørkere mod spidsen. Benene er overvejende gule, dog er baglårene, og i nogle tilfælde også bagskinnebenene, sorte mod spidsen.
Cantharis decipiens
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulf Bjerre

Variation

: Farven på bagbenene kan variere, men pronotumpletten og øvrige karakterer er nogenlunde konstante.

Forveksling

: Cantharis figurata og Cantharis rufa forekommer hver i en form med pronotumplet. Disse kan muligvis forveksles med decipiens, men adskilles bl.a. ved også at have delvist mørke for- og midtlår. Desuden har pletten ikke samme form og udstrækning i det den kun går fra bagranden til lidt over midten. Plettens midtparti er oftest lyst, og plettens forrand er M-formet.

En anden art i slægten, Cantharis nigricans, har et pronotum der er meget lig det hos decipiens, men adskilles let ved de mørke dækvinger.

Endelig er der to arter i slægten Rhagonycha der er gule med sort pronotumplet, nemlig Rhagonycha testacea samt Rhagonycha limbata, som let adskilles ved bl.a. at have helt sort hoved og en anderledes formet pronotumplet der er udvidet på midten.

Udbredelse

: Arten er fundet i hele landet pånær Nordvestjylland. Den er i udbredelsesområdet ret almindelig.
Cantharis decipiens - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juni. Antallet kulminerer i sidste halvdel af maj.

Tidsmæssig fordeling

af Cantharis decipiens baseret på Naturbasens observationer:
Cantharis decipiens - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Cantharis decipiens - månedlig fordeling

Biologi

: Blødvinger tilbringer vinteren som store larver - sneorm - som gerne træffes oven på sneen i milde perioder, formentlig fordi det er en let fremkommelig vandringsvej. Larverne såvel som de voksne lever som rovdyr.

De voksne biller flyver tungt og er ganske lette at fange. De tilbringer megen tid i f.eks. skærmblomster, hvor de går på jagt og parrer sig.

Levested

: Kan findes mange forskellige steder. Oftest findes de i urtevegetation, især i blomstrende skærmplanter, men kan også bankes af træer og buske.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Biologi-afsnittet er kopieret fra felthåndbogen:

www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: