Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Heidi Jahnke
    Foto: Heidi Jahnke
  • Fotograf: Heidi Jahnke
    Foto: Heidi Jahnke
  • Fotograf: Heidi Jahnke
    Foto: Heidi Jahnke

Atlas

: Ertsfarvet Guldbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-6 mm. Oversiden er blank med kobberfarvet metalskær. Hovedet, og i nogle tilfælde også pronotum, har mere grønligt metalskær. Følehornene er mørke, med undtagelse af de 3 eller 4 inderste led som er rødlige. Pronotums punktur er fin og ret tæt. Pronotum har bagtil dybe og tydeligt afgrænsede siderandfurer, og i forlængelse af disse et groft punkteret indtryk. Dækvingernes punktur består af regelmæssige punktrækker med tætstillede punkter, som bliver svagere eller udvisket mod spidsen. Mellem punktrækkerne er der uregelmæssig punktur der er finere og ret tæt.
Ertsfarvet Guldbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Thelle

Variation

: Pronotums metalskær varierer fra at være kobberfarvet til grønt

Forveksling

: Oftest vil forveksling ske med den almindelige Chrysolina varians, da de ligner hinanden en hel del i farve og form. C. varians adskilles dog let fra brunsvicensis ved dækvingernes uregelmæssige punktur uden punktrækker. Desuden mangler varians siderandfurer og har i stedet blot et groft punkteret indtryk nær sideranden.

To meget sjældne arter, Chrysolina hyperici og quadrigemina, vil muligvis kunne forveksles. De adskilles begge ved at have sort eller næsten sort overside på første følehornsled og generelt mørkere følehorn end brunsvicensis. Desuden har især hyperici tydeligt mere adskilte punkter på dækvingernes indre punktrækker. I øvrigt er C. quadrigemina er normalt helt metalblå i modsætning til brunsvicensis som i hvert fald har kobberfarvede dækvinger.

Udbredelse

: Fundet i alle landsdele pånær Nordvestjylland, Nordvestsjælland og Bornholm. På Nordøstsjælland er arten ikke fundet efter 1900. Arten er sjælden og lokal i Danmark. I de senere år er den dog fundet på en række nye lokaliteter i Jylland.
Ertsfarvet Guldbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-oktober. Mest talrig i efteråret.

Tidsmæssig fordeling

af Ertsfarvet Guldbille baseret på Naturbasens observationer:
Ertsfarvet Guldbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ertsfarvet Guldbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på arter af perikon (Hypericum sp.), formentlig især Prikbladet perikon og Lådden perikon. Larven sidder frit fremme på foderplanten hvor den lever af plantens blade. Forpupningen sker i jorden.

Levested

: Lysåbne lokaliteter med perikon, f.eks. overdrev, skovlysninger og åbne skovveje.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: