Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Jeppe Lyngsø
    Foto: Jeppe Lyngsø

Kendetegn

: Vingefang: 36-39 mm. Forvingen flødefarvet med mange større og mindre sorte prikker og pletter, der er ordnet i rækker tværs over vingen. Bagvingen orangegul med tilsvarende, men færre pletter.

Arten flyver om natten, men kan tilfældigt jages op om dagen.

Mose-Harlekin
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Thomsen

Forveksling

: Skov-Harlekin (Calospilos sylvata), Stikkelsbærmåler (Abraxas grossulariata).

Udbredelse

: Er kendt fra hele landet bortset fra Sønderjylland, Vestjylland og Nordvestjylland. Den er fundet spredt i den østlige del af Jylland og på øerne. Dens faste forekomster er meget lokale, men arten viser tendens til at strejfe og registreres derfor ikke sjældent uden for biotopen. Den er gået en del tilbage, sandsynligvis på grund af ødelæggelse af levestederne.

Er i øvrigt udbredt fra Japan, Kurillerne og Sakhalin gennem Amur- og Ussuriområderne, Korea, Sibirien og Altai til Rusland og Vesteuropa og fra Nordskandinavien til Alperne.

Mose-Harlekin - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra sidst i juni til først i august.

Tidsmæssig fordeling

af Mose-Harlekin baseret på Naturbasens observationer:
Mose-Harlekin - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mose-Harlekin - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever overvintrende fra august til først i juni på mosebølle og mose-post. Forpupningen finder sted på jorden.

Levested

: I moser og åbne, sumpede skove med Mosebølle eller Mose-post.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens Målere v/P.Skou (Danmarks Dyreliv, bind 2), København og Svendborg, 1984.

De senest indberettede arter i Naturbasen: