Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Erik Nissen
    Foto: Jørgen Erik Nissen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Kendetegn

: Længde 16-18 cm. En stor værling med karakteristiske hvide felter på inderste del af vingen samt hvid halebasis og –kant. De hvide partier lyser tydeligt op i flugten. Desuden diffuse gulbrune tegninger på brystsiden, kind, isse, pande og skuldre. Ryggen er gråbrun og længdestribet. Næb gulligt med mørk spids. Hunnen og 1-2k fugle har mindre hvidt i vingen.
Snespurv
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Erik Nissen

Variation

: Der findes tre racer, hvoraf to forekommer regelmæssigt i Europa. Disse er nivalis, der forekommer her i landet og yngler i Grønland/Skandinavien samt insulae, der yngler på Island og i Storbritannien. Sidstnævnte overvintrer i Storbritannien og Holland. Nivalis er generelt lysere end insulae og har lysere hånddækfjer.

Forveksling

: Ingen

Udbredelse

: Snespurvens yngleområde strækker sig over Grønland, Island, Nordeuropa, Alaska og det nordlige Canada. Her i landet forekommer de største flokke i Nord- og Vestjylland.
Snespurv - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Snespurv er en almindelig træk- og vintergæst i perioden fra oktober-marts.

Tidsmæssig fordeling

af Snespurv baseret på Naturbasens observationer:
Snespurv - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Snespurv - månedlig fordeling

Biologi

: Snespurv optræder om vinteren oftest i småflokke, der sjældent tæller mere end et par hundrede individer. Fugle i flok virker ofte urolige, mens enkeltindivider kan være særdeles tillidsfulde. Føden udgøres i vinterhalvåret af frø og smådyr.

Levested

: Her i landet ses arten mest på strandenge, men nu og da ses enkelte flokke på indlandslokaliteter, hvor de fx fouragerer på stubmarker.

De senest indberettede arter i Naturbasen: