Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Alminde
    Foto: Ken Alminde
  • Fotograf: Klaus Thommesen
    Foto: Klaus Thommesen
  • Fotograf: Karsten Thomsen
    Foto: Karsten Thomsen

Atlas

: Almindelig Maskesvirreflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Længde: 4-6 mm. Imago er overvejende sort, dog er 3. og 4. bagkropsled af og til delvis røde. Øjne med jævnt fordelt, hvidlig behåring. Benene rødlige.
Almindelig Maskesvirreflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karsten Thomsen

Variation

: Rød farvetegning midt på bagkroppen forekommer på nogle eksemplarer.

Forveksling

: Den kan især forveksles med de to hinanden meget nærtstående arter, P. constrictus og P. tibialis, hos hvilke hannens 4. bagkropsled (set fra undersiden) dog er meget kortere end 3. led, mens disse led er omtrent lige store hos P. haemorrhous. Hunner af de tre arter kan ikke artsbestemmes. Den kan også forveksles med P. albifrons og P. pecchiolii, hvis øjne dog har lodrette tværbånd, sidstnævnte har endvidere sølvfarvede tværbånd på bagkroppen. Overfladisk kan den forveksles med andre små svirrefluer, som Neocnemodon og Pipiza sp., men disse har alle meget mørkere og kraftigere ben.

Udbredelse

: Den er udbredt i de fleste landsdele og er vores almindeligste Paragus-art, men er dog ikke helt almindelig. Hyppigst i de magre egne af Jylland. I øvrigt vidt udbredt på den nordlige halvkugle.
Almindelig Maskesvirreflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago kan træffes fra maj til september, ofte lavt flyvende eller svirrende over urtevegetationen. Den ses især på Tormentil, Hedelyng, Blåmunke, Høgeurt og Røllike, men også på mange andre blomsterplanter.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Maskesvirreflue baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Maskesvirreflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Maskesvirreflue - månedlig fordeling

Biologi

: Der er antagelig kun én årlig generation. Larven er fundet på bl.a. Gyvel og Blåhat, hvor den antagelig er bladlusædende.

Levested

: Den lever på lavt bevoksede, soleksponerede lokaliteter, såvel i klit, hede og mose, som på overdrev og i skovlysninger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Bygebjerg, R., 2005: Svirrefluer. Den Danske Rødliste. www.dmu.dk

Torp, E., 1994: Danmarks Svirrefluer (Diptera: Syrphidae). Danmarks Dyreliv. Bd. 6.

De senest indberettede arter i Naturbasen: