Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karsten Thomsen
    Foto: Karsten Thomsen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Karsten Thomsen
    Foto: Karsten Thomsen

Atlas

: Skov-Maskesvirreflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Længde: 5-7 mm. Imago er overvejende sort, dog har 2. til 4. bagkropsled hver især et smalt tværbånd med sølvfarvet behåring. Øjne med lodrette, behårede bånd. Ben rødlige med mørke ringe.
Skov-Maskesvirreflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Erik Nielsen

Variation

: Den varierer ikke ret meget.

Forveksling

: Den kan især forveksles med sorte eksemplarer af Strandeng-maskesvirreflue (P. albifrons), der dog mangler de sølvfarvede tværbånd. Det samme gælder Almindelig maskesvirreflue (P. haemorrhous), P. constrictus og Klit-maskesvirreflue (P. tibialis), som tillige mangler øjnenes behårede bånd.

Udbredelse

: Den er ret udbredt på Øerne og i det sydøstlige Jylland til omkring Mariager Fjord, idet den dog synes at mangle på Bornholm. Den er ikke almindelig, men træffes dog på mange egnede lokaliteter. I øvrigt udbredt fra Europa til det centrale Rusland.
Skov-Maskesvirreflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago kan træffes fra maj til august. Den ses bl.a. på Fladstjerne og forskellige skærmplanter.

Tidsmæssig fordeling

af Skov-Maskesvirreflue baseret på Naturbasens observationer:
Skov-Maskesvirreflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skov-Maskesvirreflue - månedlig fordeling

Biologi

: Der er antagelig kun én årlig generation. Larven er antagelig bladlusædende.

Levested

: Den er knyttet til skovlysninger, især i gamle løvskove, men er også fundet i pilekrat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Bygebjerg, R., 2005: Svirrefluer. Den Danske Rødliste. www.dmu.dk

Torp, E., 1994: Danmarks Svirrefluer (Diptera: Syrphidae). Danmarks Dyreliv. Bd. 6.

De senest indberettede arter i Naturbasen: