Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas Vikstrøm
    Foto: Thomas Vikstrøm
  • Fotograf: Thomas Larsen
    Foto: Thomas Larsen
  • Fotograf: Finn Lillethorup
    Foto: Finn Lillethorup

Kendetegn

: Vingefang: 32-38 mm. Vingerne har en varm, orange farve ofte med et mørkere midtbånd. På friske eksemplarer kan man altid se de lysegule indre og ydre mellemlinjer. Forvingerne er takkede. Bestøvningen er lidt sart, så tegningerne på slidte eksemplarer bliver lidt utydelige.
Aske-Septemberugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Larsen

Variation

: Den eneste variation ligger i midtbåndets farve. På nogle eksemplarer er midtbåndet næsten samme farve som resten af vingen. Andre eksemplarer er meget kontrastrige på grund af smukke, mørke midtbånd.

Forveksling

: Atethmia centrago kan måske forveksles med Guldugle (Xanthia aurago), men centrago har en helt anden tegning og kan også kendes på, at dens forvinger er takkede.

Udbredelse

: Arten blev først fundet i Danmark i 1997 ved Gedesby (Falster). Året efter blev der fundet et eksemplar nær Dallund Sø på Fyn, og her har arten lige siden været fundet i stort antal. Desuden er der spredte enkeltfund i Østjylland, Vestjylland, Fyn, Lolland-Falster-Møn og på Bornholm.

Denne nye art er muligvis blevet mere udbredt, end man tror. Den bør derfor eftersøges i flyvetiden på andre egnede lokaliteter.

Aske-Septemberugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Athetmia centrago ses fra midt i august til slutningen af september.

Tidsmæssig fordeling

af Aske-Septemberugle baseret på Naturbasens observationer:
Aske-Septemberugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Aske-Septemberugle - månedlig fordeling

Biologi

: Den voksne natsommerfugl er på vingerne fra midten af august indtil slutningen af september. Den flyver ret tidligt på aftenen, allerede fra skumringen og indtil kl. 23 (sommertid) i toppen af høje asketræer. Den kan dog lokkes ned derfra med lyslokning. Den plejer at sætte sig rundt om lamperne, helt ude i vegetationen eller bag på lagnerne, så man skal se virkelig godt efter.

Arten overvintrer som æg på asketræer. I løvspringet klækkes larverne, som er nataktive. Om aftenen (ca. klokken 22, sommertid) kravler larven op i trækronerne og spiser. Om morgenen kravler den ned igen og gemmer sig ved foden af stammen. I England finder man larven på denne daglige spadseretur. Den har dog ry for at være vanskelig at klække.

Levested

: Arten er især fundet på lokaliteter, hvor der står store asketræer, helst i blandingsløvskove. Englænderne skriver, at der ikke skal mange træer til. En lille allé eller nogle spredte træer er nok til at huse en bestand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fund af storsommerfugle nye for den danske fauna. Knud Bech, Jens Lyngsøe og Per Stadel Nielsen. 2006. Lepidoptera, bind IX, nr. 2

Efterårsuglen Atethmia centrago fundet i Danmark. Danny Nilsson, Poul Svendsen og Michael Fibiger. 2003. Lepidoptera, bind VIII, nr. 5

Samlertips: Atethmia centrago Hw. Findes bedst som larve. Bjarne Skule. 2003 Lepidoptera, bind VIII, nr. 5

De senest indberettede arter i Naturbasen: