Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen

Atlas

: Galathea overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 43-54 mm. Vingeoversiden er hvid med mange takkede, sorte felter/plamager. Forvingeundersiden er ligeledes hvid med sorte felter/plamager. Langs sømmet løber desuden en sort, takket linie. Bagvingeundersiden er (også) hvid med sorte tegninger, men har derudover to rækker øjepletter.
Galathea
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kasper Nyberg

Forveksling

: Kan i flugten forveksles med div. kålsommerfugle. Men ses dyret sidde stille på f.eks. en blomst, er den let genkendelig pga. de sorte tegninger på vingeoversiden.

Udbredelse

: Fra Danmark foreligger 2 fund af Galathea, hhv. fra Tryggelev Nor i 1996 fundet af Kasper Nyberg og fra diget på Bøtø, d. 17. juli 1997, fundet af Ebbe Kristensen og Erik Nørager. Eksemplarene menes at stamme fra artens nordtyske eller polske bestande. Galathea har i de senere år trukket sit udbredelsesområde betragteligt nordpå, og det er derfor meget sandsynligt at den i de kommende år igen vil blive fundet i Danmark. Den har bl.a. bestande få kilometer fra den dansk/tyske grænse.
Galathea - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago i juni-august, larven overvintrende fra august til juni.

Tidsmæssig fordeling

af Galathea baseret på Naturbasens observationer:
Galathea - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Galathea - månedlig fordeling

Biologi

: Imago (den voksne sommerfugl) tiltrækkes stærkt af flere forskellige nektarkilder, men især scabiose. Den er en halvsløv og langsom flyver, der somregel kun er aktiv i solskin. Hannerne er ikke territoriale, men eftersøger terrænet i jagten på uparrede hunner. Æggene spredes tilfældigt blandt foderplanterne, under flugten.

Larven lever overvintrende blandt mange forskellige arter af græsser. Den holder sig gemt nær rødderne om dagen, og kommer først frem for at æde om natten.

Levested

: Blomsterrige græsområder, typisk overdrev eller enge.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Lepidoptera, bind VII nr. 4, 1997.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: