Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Jørgen Christiansen
  Foto: Jørgen Christiansen
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen
 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart

Kendetegn

: Svampen er som udgangspunkt hvidlig med nedløbende, ret fjerne lameller, og hatten er fedtet-klæbrig. Den er hygrofan og skifter farve efter fugtighedsforholdene

Svampen har ingen særlig lugt eller smag.

Hatten er 2-7 cm bred og hvidlig med en lædergul tone, og bliver blegt kalkhvid ved udtørring. Som ung er den halvkugleformet, som ældre fladt udbredt til noget nedtrykt i midten.

Stokken er 20-60 mm lang og 2-10 mm tyk. Den er tør og glat, hos store eksemplarer evt. lidt fibret.

Snehvid Vokshat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Forveksling

: En ret karakteristisk vokshat.

Den kan ligne små eksemplarer af den hvidblege form af Eng-Vokshat, men denne har tør, ikke-fedtet og ikke-hyprofan hat.

Den kan også ligne Ruslæder-Vokshat, men denne har kraftig, karakteristisk lugt af læder og lyst læderfarvet hat og stok.

Brunøjet Vokshat, som måske skal opfattes som en del af artens variationsbredde, har brunlig hatmidte.

Udbredelse

: Almindelig på egnede levesteder i hele Danmark.
Snehvid Vokshat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan findes august-november (frem til den første hårde nattefrost), men er især almindelig sent på sæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Snehvid Vokshat baseret på Naturbasens observationer:
Snehvid Vokshat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Snehvid Vokshat - månedlig fordeling

Biologi

: En saprotrof, ikke-mykorrhiza svamp, der lever af at nedbryde dødt organisk stof.

Snehvid Vokshat er mangeformet, og artens afgrænsning er næppe helt på plads. (se bl.a. David Boertmann: Vokshatte - Nordeuropas Svampe bd. 1).

Levested

: En af vore almindeligste og mindst krævende vokshatte. Den findes på de fleste overdrev og kan også findes i græsplæner, på fodboldbaner, græsningsenge etc. Den kan også findes i krat og åben løvskov. Det er en af de første arter vokshat til at kolonisere opgivne marker og nye ugødskede græsarealer etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Vokshatte -Nordeuropas Svampe Bind 1, David Boertmann, Svampetryk - Foreningen til Svampekundskabens Fremme 1995 (findes også i engelsksproget udgave) - ISBN: 87-983581-3-8

Funga Nordica, Henning Knudsen & Jan Vesterholt (redaktion, mange forfattere), Nordsvamp 2008, ISBN: 978-97-983961-3-0

Danmarks Svampe af Jan Vesterholt, Gyldendal, ISBN: 87-02-02911-1

De senest indberettede arter i Naturbasen: