Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs
  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs
  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs

Kendetegn

: Vigtige kendetegn: kamfuret hat, gråbrun, hvidlig fodpose uden brunlige farvekomponenter, og ingen ring.

Hatten er først ellipsoid til næsten kegleformet, siden hvælvet affladet og ofte med en lille pukkel. Den er tydeligt kamfuret, glat og fedtet, farven er gråbrun, men oftest med grå midte. På hatten sidder ofte store, uregelmæssige, hvide til lysegrå, ret løse flager af fællessvøbet.

Stokken er indtil 13 cm. høj, hvid til lyst grå, fibret og med typisk fodpose (volva) ved basis. Fodposen er hvid til lysegrå.

Som for Brun Kamfluesvamp har frugtlegemet en ret udpræget skør struktur.

Grå Kam-Fluesvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ena Nielsen-Refs

Variation

: Hatten er ret ofte glat og uden skælagtige flager af fællessvøbet.

Forveksling

: Den forveksles meget let med Brun Kamfluesvamp; denne har varmere brune farver (men der er stort overlap i deres farvespektre) og rødbrun, ikke grå, hatmidte. Den bedste skillekarakter er vel nok, at Brun Kamfluesvamp oftest har gulbrune til orangebrune farver på fodposen, hvor den er hvidlig til grålig og uden sådanne komponenter hos Grå Kamfluesvamp.

Grøn Fluesvamp har også fodpose, men et tydeligt kraftigere bygget frugtlegeme,, gulliggrønne til grønne farver på hatten, har ring på stokken og ikke kamfuret hat.

Snehvid Fluesvampe har ligeledes fodpose og ring, er ikke kamfuret, og har hvidlige farver uden brune komponenter.

Høj Posesvampe har kraftigere byggede frugtlegmer, fodpose og ingen ring; den har grålige farver og rosabrunt sporestøv.

I beskrivelsen af kendetegn er ikke taget højde for mikroskopiske forvekslingsmuligheder inden for denne gruppe fluesvampe (undergruppen kamfluesvamp med tydeligt kamfuret hat og volva). I Danmark forekommer formentlig nogle sjældne arter og former, der kan forveksles med Grå Kamfluesvamp, bl.a. A. argentea med et sølvgråt skær på hatten og hvide, flageagtige skæl; se nøglen i Funga Nordica

Udbredelse

: Den er udbredt på egnede voksesteder i hele landet, men ikke nær så almindelig som Brun Kam-Fluesvamp, som den i øvrigt let forveksles med.
Grå Kam-Fluesvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den er sædvanligvis fremme juli-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Grå Kam-Fluesvamp baseret på Naturbasens observationer:
Grå Kam-Fluesvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grå Kam-Fluesvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Den danner mykorrhiza med både løv- og nåletræer.

Den anses for at være spiselig, men p.g.a. forvekslingsmulighederne med især Grøn Fluesvamp bør den undgås eller kun samles af erfarne svampesamlere.

Levested

: Løv- og nåleskov på mesotrof til ret næringsfattig bund. Den er ikke på samme måde som Brun Kamfluesvamp overvejende knyttet til birk.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jan Vesterholt: Danmarks Svampe, Gyldendal 2009, ISBN: 978-87-02-07936-4

Funga Nordica , Henrik Knudsen & Jan Vesterholt (mange forfattere til de forskellige grupper), ISBN, Nordsvamp 2008, udgivet med støtte af Aage V. Jensens Fonde. ISBN 978-87-983961-3-0

De senest indberettede arter i Naturbasen: