Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Erik Appel Jensen
    Foto: Erik Appel Jensen
  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen

Kendetegn

: Vigtige kendetegn: Glat til svagt grynet pæreformet frugtlegeme, på dødt løvtræ.

Frugtlegemet er pæreformet med en smallere stokdel og indtil 4 cm. højt. Det er hvidt som ungt, men går senere over i gulbrune til rødbrune farver som modent.

Stokdelen er glat til pigget-grynet.

Den er uden særlig lugt, evt. kan lugten være svagt rådden-ubehagelig, i retning af Nåle-Bruskhats.

Sporemassen er først hvid, siden olivenbrun.

Pære-Støvbold vokser ofte i store, tætte klynger.

Pære-Støvbold
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Erik Appel Jensen

Variation

: Den kan tilsyneladende gro på jord, men er i så fald forbundet til dødt træ via hypestrenge.

En sjælden gang kan den findes på dødt nåletrå.

Forveksling

: Arten er ret let kendelig. Det er den eneste danske støvbold, som vokser på dødt træ.

Mark-Støvbold kan ligne i form og overflade, men gror på ofte sandet jord på overdrev m.v. - og har i øvrigt læderbrun til gråbrun sporemasse.

Krystal-Støvbold er forsynet med talrige pyramideformede skøl og gror på jord.

Andre mere eller mindre indlysende forvekslingsmuligheder gror på jord.

Udbredelse

: Pære-Støvbold er meget almindelig på egnede voksesteder landet over.
Pære-Støvbold - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hovedsæsonen er august-november, men i milde perioder kan den finde året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Pære-Støvbold baseret på Naturbasens observationer:
Pære-Støvbold - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pære-Støvbold - månedlig fordeling

Biologi

: En saprofyt, ikke-mykorrhizasvamp, som gror på dødt, ofte ret nedbrudt træ.

Den er spiselig som ung, medens den er hvid og nogenlunde fast indvendligt, men er ikke nogen særlig god spisesvamp grundet den bløde struktur og den ofte lidt ubehagelige lugt.

Etymologi:

Artsnavnet pyriforme betyder "pæreformet".

Slægtsnavnet Lycoperdon betyder "ulvefis".

Levested

: Dødt, ret nedbrudt løvtræ i og uden for skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jan Vesterholt: Danmarks Svampe, Gyldendal 2009, ISBN: 978-87-02-07936-4

De senest indberettede arter i Naturbasen: