Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jan Færk
    Foto: Jan Færk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Peter Egholm Jensen
    Foto: Peter Egholm Jensen

Atlas

: Ager-Gåseurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Ager-Gåserurt er stærkt grenet og med grågrønne, ret uregelmæssigt 2-3 x fjergrenede blade, der er tiltrykt hårende og har smalt lancetforemede afsnit. - Hele planten lugter svagt, men i reglen mærkbart, aromatisk.

Kurvene er 2-3 cm brede med mørkegule skivekroner og hvide randkroner. Kurvbladene sidder i tydelige kredse/rækker og har bred, lysebrun hindekant.

Kurvbunden er kegleformet og har lancetformede avner. Frugten er ca. 2 mm og med glatte længderibber.

Ager-Gåseurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Forveksling

: Stinkende Gåsefod har lysegrønne blade, med trådformede afsnit. Den har en kraftig, ubehagelig, ram lugt. Kronerne er mindre: 1-2 cm og kurvbundens avner er børsteformede.

Lugtløs Kamille har svagt ram lugt og flad kurvbund uden avner. Bladafsnittene er trådformede. Kurvbladene hos denne og Strand-Kamille sidder ikke i kredse/rækker.

Vellugtende Kamille har hul, kegleformet blomsterbund uden avner og den meget karakteristiske kamillelugt.

Udbredelse

: Den var tidligere et almindeligt agerukrudt men er nu aftaget stærkt i hyppighed p.g.a. frørensning og herbicidsprøjtning. - Den er temmelig sjælden i morænejordsegne og forekommer hist og her i sandjordsegne.
Ager-Gåseurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ager-Gåseurt blomstrer juni-september.

Tidsmæssig fordeling

af Ager-Gåseurt baseret på Naturbasens observationer:
Ager-Gåseurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ager-Gåseurt - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig urt. Den bestøves af insekter, der samler pollen og frøene spredes af vinden, med markredskaber og dyr. De kan indgå i frøpuljer.

Den er ofte overvintrene enårig (vinterannuel) og er især hyppig i vintersædmarker.

Slægtsnavnet er forklaret ved beskrivelsen af Stinkende Gåseurt. Artsnavnet "arvensis" betyder "voksende på dyrkede marker" ("arvum"="mark").

Levested

: Åben, tør, ofte sandet bund på agerjord, ruderater, langs vejkanter etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: