Bredbladet Snerre

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Bredbladet Snerre overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

De senest indberettede arter i Naturbasen: