Agrostis capillaris x vinealis

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Agrostis capillaris x vinealis overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

De senest indberettede arter i Naturbasen: