Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lene Juhl Jørgensen
    Foto: Lene Juhl Jørgensen
  • Fotograf: Lene Juhl Jørgensen
    Foto: Lene Juhl Jørgensen
  • Fotograf: Peder  Brøgger
    Foto: Peder Brøgger

Atlas

: Sump-Evighedsblomst overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er indtil 20 cm lang og med stærkt grenet stængel. Den er ofte mere eller mindre nedliggende. Blomsterkurvene er samlet i nøgler i grenspidserne af hovedskuddet og sidegrenene. Hele planten er lyst gråfiltet. Bladene er indtil 5 mm brede og smalt lancetformede til linjeformede; kurvene er lysebrune, næsten kugleformede og 3-4 mm lange. Blomsterne er hvidgule.
Sump-Evighedsblomst
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilhelm Dalgaard

Variation

: Plantens størrelse varierer meget og små planter eller kummerformer på kun få cms længde ses ret hyppigt.

Forveksling

: Den eneste reelle forvekslingsmulighed er med Rank Evighedsblomst, men denne har iøjnefaldende rank og ugrenet stængel og aflange, kegleformet til ovale kurve. Desuden er Rank Evighedsblomst flerårig.

Den ligner overhovedet ikke Gul Evighedsblomst, som nu anbringes i en anden slægt.

Udbredelse

: Sump-Evighedsblomst er en almindelig, men ret uanseelig plante, der oftest optræder kulturbetinget. Især er den talrig på lerede, lidt vandlidende marker, hvor den ofte er ret modstandsdygtig over for kemiske bekæmpelsesmidler. Den spirer ofte frem fra frøpuljer de underligste steder, især i lidt fugtige perioder.

Planten er gået ret meget tilbage p.g.a. herbicidsprøjtning.

Sump-Evighedsblomst - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sump-Evighedsblomst blomstrer juli-september. Den har som nævnt kort generationstid og optræder ofte med flere generationer i løbet af vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Sump-Evighedsblomst baseret på Naturbasens observationer:
Sump-Evighedsblomst - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sump-Evighedsblomst - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig plante, som er sommerannuel, dvs. hele dens udvikling forløber i en sommerperiode. Dens blomster bestøves af insekter eller ved selvbestøvning. Frøene spredes med vinden.

Sump-Evighedsblomst er bemærkelsesværdig ved at have en meget kort generationstid: der kan gå helt ned til ca. 3 uger fra et frø spirer, og der står en blomstrende og frugtbærende plante. Dette er et meget væsentlig konkurrenceparameter og gør, at planten hurtigt kan etablere sig og kaste frø på dyrket jord. Bl.a. af den grund er den ofte meget fremtrædende på stubmarker om efteråret. Frøene kan formentlig bevare spiringsevnen i mange år, og indgår i frøpuljer.

Det latinske artsnavn Gnaphalium er efter græsk: gnaphallon = uldtot efter plantens håret/filtede fremtræden. Det latinske artsnavn Uliginosum kommer af uligo= morads og betyder nærmest voksende på sumpede steder.

Det danske slægtsnavn Evighedsblomst hentyder til, at arter fra slægten har iøjnefaldende, farvede kurve og kurvblade, som bevarer farven ved tørring. Det er noget misvisende for Sump-Evighedsblomst, der har ret uanseelige blomsterkurve og kurvblade. Det danske artsnavn hentyder til voksestedet.

Levested

: Fugtig, åben, ofte leret bund. Ofte i vandlidende områder på dyrkede marker, langs veje etc. og områder, der er tidvis vanddækkede vinter/forår og i nedbørsrige perioder i øvrigt. Den kan dog sagtens gro relativt tørt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: