Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Ruth Ahlburg
  Foto: Ruth Ahlburg
 • Fotograf: Lina Knuth-Winterfeldt
  Foto: Lina Knuth-Winterfeldt
 • Fotograf: Lina Knuth-Winterfeldt
  Foto: Lina Knuth-Winterfeldt

Kendetegn

: Hedemejer ligner umiddelbart de andre kortbenede mejere - kropslængden er ca. 5 mm, og benlængden omkring 2 cm. Den er klart den mest brogede af de kortbenede arter. Normalt vil man straks kunne "jizze" den på kombinationen af lys bagdel, mørk forkrop samt et rødligt skær hen over ryggen. Den sølvhvide mellemrum mellem øjnene på øjenhøjen kan ses med det blotte øje, men det er først i stor forstørrelse, at man kan se et af de gode kendetegn - nemlig at den midterste af de tre pandetorne står tydeligt foran de to andre.
Hedemejer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulf Bjerre

Variation

: Arten varierer kun lidt - primært mht. kontrasterne.

Forveksling

: Hedemejer kan forveksles med lille skovmejer og lille murmejer, men den kontrastrige tegning er normalt et ganske sikkert kendetegn.

Lille vægmejer er en anden forvekslingsmulighed, idet denne også har lys bagdel samt hvidlig midterstribe. Lille vægmejer er dog helt lysebrun, dvs. at den mangler den mørke saddeltegning og de ofte lyserøde flanker.

Udbredelse

: Arten er udbredt over hele landet, men formentlig noget mindre almindelig end lille skovmejer og lille murmejer.
Hedemejer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Med mindre man virkelig går på knæ og roder mos og løv igennem, ser man ikke meget til arten. På husmure, især på gårde og landligt beliggende beboelser, kan den dog ses i pæne antal i september-december, afhængigt af temperaturen. På lune dage kan der virkeligt være mange på færde.

Tidsmæssig fordeling

af Hedemejer baseret på Naturbasens observationer:
Hedemejer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hedemejer - månedlig fordeling

Biologi

: Som andre mejere er den nærmest altædende; den spiser det, den kan overmande i skovbunden. Den er kønsmoden (og kan bestemmes!) fra august til december. Æglægning finder sted i jorden.

Levested

: Hedemejer findes i lysåben skov samt på heder og overdrev. Den træffes ligeledes på husmure, især ude på landet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Toft, S, 2004: "Mejerne", Natur og Museum 43(3).

Meinertz, N. Thydsen, 1962: Mosskorpioner og Mejere. Danmarks Fauna 67.

De senest indberettede arter i Naturbasen: