Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg

Kendetegn

: En meget langbenet mejer med længste benlængde op omkring 5 cm. Benene er mørkebrune til sortagtige. Kropslængden er 4-5 mm for hunner, mens hannerne med 2-3 mm er væsentligt mindre og giver et rundere indtryk. Hannen er relativt ensfarvet rødorange, mens hunnen er lysere og med en mørk saddeltegning, der stopper brat efter 4. rygled. Øjenhøjen er glat og virker hvidlig, deraf navnet, men tæt på ses, at ringene omkring øjnene er lyse, mens selve midterstriben er mørkere.
Hvidøjet Langbensmejer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Krone

Variation

: Arten varierer kun lidt - dog er forskellen mellem hanner og hunner stor

Forveksling

: Hvidøjet langbensmejer forveksles meget let med rød langbensmejer, hvor især hannerne ser nærmest identiske ud. Et sikkert kendetegn er dog fordelingen af mørkt og lyst på øjenhøjen. Hvidøjet har tydelige hvide øjeringe med mørk midterstribe, mens rød langben har mørkere øjenringe og lysere midterstribe.

Udbredelse

: Hvidøjet langbensmejer er udbredt over hele Europa, men synes at være sjældnere jo længere østpå man kommer. Arten er generelt meget mere fåtallig end rød langbensmejer, og der er ikke mange nye registreringer. Den ses næsten altid enkeltvist.
Hvidøjet Langbensmejer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses i perioden september-november.

Tidsmæssig fordeling

af Hvidøjet Langbensmejer baseret på Naturbasens observationer:
Hvidøjet Langbensmejer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvidøjet Langbensmejer - månedlig fordeling

Biologi

: Hvidøjet langbensmejer er et rovdyr, akkurat som andre mejerarter. Æglægning finder sted sidst på efteråret, hvorefter de nye mejerunger kommer frem sidst på foråret.

Levested

: Hvidøjet langbensmejer træffes ligesom rød langbensmejer i mange forskellige sammenhænge, både i skov og omkring bygninger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Toft, S, 2004: Mejerne. Natur og Museum 43(3) - Naturhistorisk Museum, Århus.

De senest indberettede arter i Naturbasen: