Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Jens Reddersen
    Foto: Jens Reddersen

Atlas

: Violsnudebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2-2,5 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Følehornene og benene er brunlige. Kroppen er på oversiden sortblå, scutellum og kroppens underside er tæt hvidt eller gulligt skælklædt.

Kroppen er meget hvælvet, nærmest kugleformet og ikke synligt behåret. Benene er meget lange og kraftige, lårene er utandede. Følehornssvøben er 7-leddet, følehornsskaftet (dvs. følehornenes første led) er kort. Snuden er mindst så lang som hovedet og pronotum tilsammen. Dækvingerne er bredest langt foran midten, med tydelige dækvingestriber, som kun er fint punkteret.

Violsnudebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Erik Nielsen

Forveksling

: Helt umiskendelig med den næsten kuldeformede krop, der er sortblå på oversiden og hvid eller gul på undersiden.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele, men den er ikke almindelig.
Violsnudebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært maj-juni og igen august-september når den nye generation fremkommer.

Tidsmæssig fordeling

af Violsnudebille baseret på Naturbasens observationer:
Violsnudebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Violsnudebille - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på arter af viol, hvor larven lever i frugtkapslen hvor forpupningen også finder sted. Den nye generation fremkommer omkring august. Den overvintrer som voksen. Når den forstyrres trækker den benene og snuden ind under kroppen og lader sig falde til jorden.

Levested

: Overdrev, klitter, haver mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: