Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard
  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard

Atlas

: Mnemosyne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 52-62 mm.

Mnemosyne er helt hvid med to sorte pletter øverst i forvingen og bred sort bestøvning langs forvingesøm og mere eller mindre sort bestøvning på bagvingen. Med alderen tabes en del skæl, og Mnemosyne kan derfor blive næsten gennemsigtig.

Larven er fløjlssort med orange eller gule pletter på leddene. Den kan som andre i familien udskyde et gult/orange gaffelformet skræmmeorgan fra et af de forreste led.

Mnemosyne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Magnus Vest Hebsgaard

Variation

: Mnemosyne er inddelt i mere eller mindre veldefinerede geografiske racer, der adskilles på mængden af sort bestøvning og behåring på bagkroppen. De danske individer tilhører underarten bang-haasi.

Nogen variation i enkeltbestande ses, både størrelse og bestøvning kan variere.

Forveksling

: Mnemosyne kan i flugten forveksles med kålsommerfugle og Sortåret Hvidvinge, men siddende er den umiskendelig.

Udbredelse

: Fandtes tidligere på flere lokaliteter på Fyn, Langeland, Lolland-Falster og Sjælland, men fra de fleste lokaliteter kendes kun ét eller meget få eksemplarer. Mnemosynen var knyttet til stævningsskov og græsningsskov, og da dette hurtigt forsvandt i løbet af det 19. og 20. århundrede, forsvandt Mnemosynen også hurtigt. Den holdt dog stadig ud i Knudsskov v. Vordingborg indtil 1948, og Nordskoven v. Jægerspris indtil 1961. Alle danske eksemplarer tilhørte underarten Parnassius mnemosyne bang-haasi, som var endemisk for Danmark, og som jo derved er helt uddød for bestandigt.
Mnemosyne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago flyver fra sidst i maj til midt i juli. I Danmark var perioden omkring Grundlovsdag (5. juni) den bedste tid.

Tidsmæssig fordeling

af Mnemosyne baseret på Naturbasens observationer:
Mnemosyne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mnemosyne - månedlig fordeling

Biologi

: Imago er afhængig af Tjære-Nellike eller diverse skærmplanter som foderplanter, og ses ofte søge nektar på disse. Flugten er hurtig og glidende. I overskyet vejr ses den ofte sidde sløvt i græs, hvor den er næsten helt ligeglad med forstyrrelser. Ægget lægges på kviste og lign. på jorden, i solsiden under buske, og overvintrer dér. Det følgende forår lever larven på lærkespore-arter (Liden Lærkespore foretrækkes i Skandinavien). Larven opholder sig skjult på jorden i nærheden af foderplanten og æder hurtigt i korte intervaller. Forpupning ca. ultimo maj i løst spunden kokon under et blad eller lignende.

Levested

: Mnemosyne lever på lysninger og rydninger i løvskove. Den kræver læ, buske med solbeskinnede lærkesporer under, nektarkilder på en tilstødende eng med høj, ret uberørt og alligevel spredt soleksponeret græs- og urte-vegetation.

Indikatorplanter er: Foldfrø, Skvalderkål, Knoldet Mjødurt, Vild Kørvel, Blodrød Storkenæb, Svaleurt og Skovstorkenæb. Ene, Eg, Ask og Slåen er typiske træarter på biotopen.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Stoltze, Kreutzer & H, Higgins, Collins

De senest indberettede arter i Naturbasen: