Skærbredpande

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Skærbredpande overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 22-27 mm. Vingerne har en gråbrun grundfarve, begge vingepar med pletter. Forvingerne er spættet af en serie lyse pletter, mens bagvingerne har utydelige, udtværede pletter.

Forveksling

: Skærbredpande kan forveksles med Spættet Bredpande og Fransk Bredpande, men Skærbredpande er større og har en mere brunlig grundfarve. På bagvingeundersiden er der desuden to karakteristiske ovale, hvide pletter nær vingeroden, som ikke optræder hos de to andre arter.

Udbredelse

: Skærbredpande er i Danmark kun fundet i ét eksemplar på Strognæs Dige på Lolland i 1909. Muligheden for at der dengang fandtes en lille dansk bestand på lokaliteten er eksisterende, da Skærbredpande er en yderst standfast art, men formentlig drejer det sig blot om et individ der tilfældigt er blæst over Østersøen fra de (nu) uddøde nordtyske bestande. Chancen for at træffe Skræbredpande i Danmark igen er ikke-eksisterende.

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er i maj-juni, larven kan findes fra overvintrende fra august til maj.

Biologi

: Skærbredpande holder til på varme steder med en rig blomsterflora og lav vegetation. Sommerfuglen søger ivrigt til blomster som Kællingetand og Tusindfryd.

Larven lever på forskellige potentil-arter. Arten overvintrer i larvestadiet.

Levested

: Åbne steder med et varmt mikroklima (som f.eks. strandoverdrev og stejle skråninger) og med rigelige mængder foderplanter for både larven og den voksne sommerfugl.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: