Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Atlas

: Røllike-Gyvelkvæler overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er en helsnylter, dvs. helt uden klorofyl (grønkorn). Den får sin næring fra værtsplanten Røllike (Achillea). Ses også snyltende på Malurt (Artemisia), men sjældent på andre kurvblomstrede.

Den bliver 15-30 cm høj. Kirtelhåret med blålilla stængel. Blomsten har to forblade, og disse er vokset sammen med det 4-delte bæger. Kronen er hvid forneden, men blåviolet med violette årer mod spidsen. På overlæben sidder to spidse, fremadrettede tænder.

Røllike-Gyvelkvæler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilhelm Dalgaard

Forveksling

: Kendes ved blomstens to forblade. De øvrige gyvelkvælere mangler forblade. Den blålilla stængel og de blåviolette blomster, samt ikke mindst værtsplanten Røllike, hjælper med til bestemmelsen.

I Felthåndbogen kan du læse mere om andre arter i slægten, nemlig:

Udbredelse

: Hjemmehørende i Mellem- og Sydeuropa, Nordafrika og Vestasien. Findes også på Öland. I Danmark er den formodentlig forvildet og har et par lokaliteter ved Hald på Halsnæs i Nordsjælland. Den blev ved Hald set første gang i 1951, men forsvandt tilsyneladende i 1990erne. Genopdaget her i 2007. Nu tælles den årligt af interesserede frivillige vejledt af Halsnæs Kommune.

Som de øvrige gyvelkvælere er den fredet i Danmark efter lovbekendtgørelse af 1991.

På Den danske rødliste 2010 er den angivet som moderat truet.

Røllike-Gyvelkvæler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer i juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Røllike-Gyvelkvæler baseret på Naturbasens observationer:
Røllike-Gyvelkvæler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Røllike-Gyvelkvæler - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig parasit på fortrinsvis Røllike (Achillea).

Levested

: Vokser på lysåben til let skygget, overvejende alkalisk og næringsfattig bund. Ved Hald på fugtig græsmark.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Frederiksen, Rasmussen & Seberg (red.) 2012. Dansk flora. Gyldendal, København.

Hartvig, P. 2015. Atlas Flora Danica. Gyldendal, København.

Mossberg & Stenberg 2003, i dansk oversættelse ved Jon Feilberg 2014. Den nye nordiske flora. Gyldendal, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: