Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Thomassen
    Foto: Per Thomassen
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang

Atlas

: Dyndurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Enårig vand- eller fugtigbundsplante, der er få cm. høj. Vandformen er ikke med sikkerhed kendt fra Danmark, i alt fald ikke i nyere tid. Fugtigbundsformen har rosetstillede blade i op til 7 cm. brede rosetter. De først udviklede blade er trådformede og visner tidligt. De efterfølgende har en 2-7 cm. lang stilk og en 0,5-2,5 cm. lang og 2,5-10 cm. bred, smalt æglancetformet bladplade.

Vandformen har angiveligt kun trådsmalle blade.

Blomsterne udgår enkeltvis fra rosetbladenes hjørner og hver roset kan have op til 10 eller flere blomster.

Blomsterne er 5-tallige. Blomstilkene er 1-5 cm. lange. Bægret er klokkeformet sammenvokset forneden og 5-strenget. Kronen er 2-3 mm. bred med 5 hvide til kødfarvede kronflige og et svagt gulligt kronrår, der er af lænde med eller lidt længere end kronfligene.

Frugten er en 3-5 mm. lang oval til kugleformet kapsel med 80-120 cylinderformede frø, der er ca. 0,5 mm. lange.

Dyndurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Variation

: Planten er ret variabel og hvad der må opfattes som kummerformer ses hyppigt.

Forveksling

: Der er ingen oplagte forvekslingsmuligheder, når planten er nogenlunde veludviklet; men den kan være meget svær at få øje på.

Udbredelse

: Meget sjælden i Danmark og kun med 6-8 nogenlunde stabile voksesteder inden for landets grænser.
Dyndurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer ultimo juli-medio september, men kan ret let kendes vegetativt, når man har fået øje på den.

Tidsmæssig fordeling

af Dyndurt baseret på Naturbasens observationer:
Dyndurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dyndurt - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig plante, hvor krydsbestøvning er en mulighed, men hvor selvbestøvning sandsynligvis er det hyppigste. Arten overvintrer som frø. Etymologi: Dyndurt refererer til voksestedet. Limosella er latinsk diminutiv af limosus, som betyder "voksende på dyndede steder", limus="dynd". Aquatica er "voksende i vand".

Levested

: Næringsrig, sjældnere svagt sur, bund i gadekær og udtørrende småsøer og damme.

Trusler

: Udtørring, kultivering, tilgroning, kommunalt "pænhedshysteri".

Bevaringstiltag

: Man skal bevare forhold, hvor der hen på sæsonen er blottet, lysåben søbund og mudderflader.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vandplanter af Jens Christian Schou, Bjarne Moeslund, Lars Båstrup-Spohr, Kaj Sand-Jensen. BNFs forlag 2017. ISBN 978-87-87746-17-5
Danmarks Vilde Planter, Skytte Christiansen et al, 1956 ff., intet ISBN-nr.

De senest indberettede arter i Naturbasen: