Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kjeld Brem
    Foto: Kjeld Brem
  • Fotograf: Jens Holmkvist
    Foto: Jens Holmkvist
  • Fotograf: Thomas Grymer
    Foto: Thomas Grymer

Kendetegn

: Vingefang 22-30 mm. Arten er meget konstant og let kendelig på nyremærket og stregen, der munder ud i vingehjørnet.
Kålhalvmøl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Holmkvist

Variation

: Ikke rigtig.

Forveksling

: Ingen forveksling.

Udbredelse

: Almindelig over hele landet.
Kålhalvmøl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er start maj til slut september.

Tidsmæssig fordeling

af Kålhalvmøl baseret på Naturbasens observationer:
Kålhalvmøl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kålhalvmøl - månedlig fordeling

Biologi

: Æg lægges 5-11 dage efter at hunnen er klækket. De lægges i bundter på 2-17 æg og klækker i løbet af 8-10 dage.

Larven findes oftest i august til september og lever på korsblomster. F.eks. Kål (Brassica), Kiddike (Raphanus), Peberrod (Armoracia), Sennep (Sinapis), Kokleare (Cochlearia), Vejsennep (Sisymbrium) og Løgkarse (Alliaria). Den sidder ofte i plantens centrum, hvor den spinder de unge blade sammen, eller på undersiden af rodbladene. Den tager kun føde til sig om natten.

Larver der klækker i juni, bliver fuldvoksne på 19-22 dage. Larver der klækker senere, overvintrer i en kokon og forpupper sig om foråret. Tidlige larver forpupper sig og klækker i løbet af sommeren. Larven danner små huller i bladene. Kokonen anbringes på jorden lige ved overfladen. Puppehvilen varer 20-24 dage. Arten kan overvintre både som larve og puppe.

Det voksne dyr skjuler sig i dagtimerne, men allerede i den tidlige skumring flyver den aktivt. Arten kommer til lys.

Levested

: Arten er bestemt ikke kræsen og holder til ved vejkanter, i lysninger i skove, på baneskråninger, i moser, på enge, ved huse osv.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Eivind Palm; Nordeuropas Pyralider.

De senest indberettede arter i Naturbasen: