Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen

Atlas

: Liden Jordløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6,7-7,7 mm (i følge danbiller.dk 6,8-8,7 mm).

Kroppen er sort. Benene er rødbrunlige, ofte med mørkere lår. Følehornene er brunlige med rødbrun rod.

Pronotum er 1,2 gange bredere end langt, siderne er bagtil meget svagt indbuede, næsten rette. Baghjørnerne er omtrent retviklede og ikke tandformet fremstående. Rodgruberne er udadtil begrænset af en tydelig længdekøl nær sideranden.

Scutellarstribe (dvs. en forkortet stribe fortil ved scutellum mellem 1. og 2. dækvingestribe) er til stede. 3. stribemellemrum har højst nogle fine indstukne punkter.

Bugens sider er ikke tydeligt punkterede. 1.-3. følehornsled er ubehårede. Hos hannen har sidste bugled en meget fin længdekøl.

Foto af arten i høj kvalitet (klik op i stort): danbiller.dk/beetle/7258

Liden Jordløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Spinkel Jordløber (Pterostichus gracilis) ligner rigtig meget. Den adskilles ved at pronotum er mere tværbredt (1 1/3 gange bredere end langt). Derudover har den lidt mørkere ben og følehorn og er normalt større (8-9 mm eller i følge danbiller.dk 8,5-10 mm). Foto: danbiller.dk/beetle/7253

Kulsort Jordløber (Pterostichus anthracinus) ligner, men har helt sorte ben og følehorn. Derudover er den større (mindst 10 mm), pronotum er bredere og bugens sider er tydeligt punkterede. Foto: danbiller.dk/beetle/7249

Brunbenet Jordløber (Pterostichus diligens) og Rødbenet Jordløber (Pterostichus strenuus) ligner, men har mere tydeligt indbuede pronotumsider bagtil og er gennemsnitligt mindre (højst 7,2 mm). Derudover har rodgruberne nær sideranden ikke en en tydelig længdekøl. Fotos: danbiller.dk/beetle/7252 danbiller.dk/beetle/7264

Udbredelse

: Meget almindelig og kendt fra alle dele af landet.
Liden Jordløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes året rundt, men særligt i foråret og forsommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Liden Jordløber baseret på Naturbasens observationer:
Liden Jordløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Liden Jordløber - månedlig fordeling

Biologi

: Foretrækker fugtig og gerne noget skygget bund.

Levested

: Særligt i løvskove, men også på enge, i moser og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Danbiller.dk:

danbiller.dk/beetle/7258

De senest indberettede arter i Naturbasen: