Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel
  • Fotograf: Jakob Sørensen
    Foto: Jakob Sørensen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Atlas

: Rhagonycha testacea overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-6 mm. Benene er ensfarvede gule, følehornene er gule med mørkere spids. Hovedet er sort, undertiden lidt lysere fortil. Pronotum er lidt bredere end langt med retvinklede baghjørner, meget svagt tilsmalnet fremefter og rødgult med et sort længdebånd på midten, der går fra bagranden til forranden. Dækvingerne er gule med ret opretstående behåring.
Rhagonycha testacea
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jesper Reibel

Forveksling

: Den er nært beslægtet med Rhagonycha limbata, som dog let adskilles ved at have overvejende sorte lår. I øvrigt har den mørkere følehorn.

Cantharis decipiens ligner også en del, men den adskilles ved at have sorte baglår og ved at hovedet er gult fortil. I øvrigt har pronotum afrundede baghjørner og det sorte midtparti er udvidet bagtil, ikke nær midten som hos Rhagonycha testacea

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Nordvestjylland og Nordvestsjælland.
Rhagonycha testacea - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli

Tidsmæssig fordeling

af Rhagonycha testacea baseret på Naturbasens observationer:
Rhagonycha testacea - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rhagonycha testacea - månedlig fordeling

Biologi

: Blødvinger tilbringer vinteren som store larver - sneorm - som gerne træffes oven på sneen i milde perioder, formentlig fordi det er en let fremkommelig vandringsvej. Larverne såvel som de voksne lever som rovdyr.

De voksne biller flyver tungt og er ganske lette at fange. De tilbringer megen tid i f.eks. skærmblomster, hvor de går på jagt og parrer sig.

Levested

: Typisk i eller nær skov hvor den kan træffes
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Biologi-afsnittet er kopieret fra felthåndbogen:

www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: