Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Rasmus Nielsen
    Foto: Rasmus Nielsen
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen

Atlas

: Kirsebærsnudebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-4 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Overvejende brunlig. Den er dækket er gulbrun behåring, der på dækvingerne bag midten danner et tværbånd, som i takt med stribemellemrummene er skiftevist bredt og smalt.

Alle lår har to tætstillede tænder, hvoraf den inderste er kraftigst. Forskinnebenenes rodhalvdel er tydeligt krummet på indersiden. Snuden er meget længere end hovedet og pronotum til sammen og er ikke krummet. Pronotum er lidt bredere end langt, bredest ved roden med kun lidt rundede sider. Scutellum er meget længere end bredt. Dækvingernes punktstriber er fine.

Kirsebærsnudebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Rasmus Nielsen

Forveksling

: Kan overfladisk ligne flere af Anthonomus-arterne, f.eks. Æblesnudebille (Anthonomus pomorum), men hos disse er dækvingernes tværbånd ikke takket, scutellum er kortere og typisk hvidt behåret og lårene har kun en enkelt tand.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Bornholm og er almindelig.
Kirsebærsnudebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Helt overvejende i april-juni, især maj.

Tidsmæssig fordeling

af Kirsebærsnudebille baseret på Naturbasens observationer:
Kirsebærsnudebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kirsebærsnudebille - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på Fuglekirsebær, Sur-Kirsebær og Almindelig Hæg. Larven lever i frugtkernen hvor også forpupningen finder sted. Den nye generation af voksne klækker juli-august. Den overvintrer som voksen.

Levested

: Skove, parker, haver mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

De senest indberettede arter i Naturbasen: