Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Benny Bjørneboe Larsen
    Foto: Benny Bjørneboe Larsen
  • Fotograf: Benny Bjørneboe Larsen
    Foto: Benny Bjørneboe Larsen

Atlas

: Sortbrystet Maskebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5,5-9 mm. Kendetegnet ved røde dækvinger og sort pronotum med forbybede felter, i kombination med fuldstændigt sorte følehorn.

Følehornene er kraftige, 3. led kun meget lidt længere end 2. led. Følehornene er hos hannen over halt så lange som kroppen, hos hunnen ca. halvt lange som kroppen. Benene og hovedet er sort. Pronotum har en række forbybede felter der hver er adskilte af ophøjede ribber. Yderrandene er ligeledes ophøjede, forranden er smalt brun. Dækvingerne er langstrakte, lidt bag skulderen udvidede bagud, og har side- og sømribbe. Mellem disse ribber er der 4 ophøjede længderibber, mellemrummene med ret regelmæssige tværribber.

Sortbrystet Maskebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Brandt

Forveksling

: Den eneste forvekslingsmulighed er Lille maskebille (Pyropterus nigroruber), som også har sort pronotum, men den adskilles let ved at enten det sidste eller de to sidste følehornsled er lyse og at 3. følehornsled er meget længere end 2. led.

De øvrige danske maskebiller har alle rødt eller delvist rødt pronotum og kan derfor ikke forveksles.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af Jylland, men derudover kun kendt fra Nordøstsjælland. En relativt sjælden art, der dog er under udbredelse, og derfor formentlig vil kunne findes på flere nye lokaliteter de kommende år.
Sortbrystet Maskebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Sortbrystet Maskebille baseret på Naturbasens observationer:
Sortbrystet Maskebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortbrystet Maskebille - månedlig fordeling

Biologi

: Arten yngler i både løv- og nåletræ, nok primært i førstnævnte. Larven lever i trøsket, især rødmuldet, ved.

Levested

: Skove, især i gamle løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: