Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Atlas

: Mycetophagus multipunctatus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4,2-4,5 mm. Benene og følehornene er ensfarvede brungule eller brunrøde. Kroppen er sort eller brunlig med mange små gullige pletter, som dog kan være sammenflydende.

Kroppen er aflang og smal. Følehornene er 11-leddede med en ret tydeligt afsat 5-leddet kølle. Pronotum er lidt under dobbelt så bredt som langt, bagtil ret stærkt tilsmalnet og her tydeligt smallere end dækvingerne over skuldrene. Pronotum har ved bagranden på hver side af midten en grube og er ret tæt og kraftigt punkteret. Dækvingerne har regelmæssige punktstriber.

Mycetophagus multipunctatus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Forveksling

: Den kan især forveksles med Gulplettet Svampebille (Mycetophagus atomarius), som har en lignende farvetegning. Den kan dog let adskilles ved, at pronotum bagtil kun er svagt tilsmalnet og her ca. så bredt som dækvingerne over skuldrene. Følehornenes 7.-10. led er desuden normalt mørkere ligesom den mangler en tydeligt afsat følehornskølle.

De øvrige arter i slægten kan let adskilles ved at have væsentligt anderledes farvetegning på dækvingerne bestående af færre og større pletter.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele undtagen Nordvestjylland og Bornholm. Den er udbredt, men ikke helt så almindelig som Gulplettet svampebille.
Mycetophagus multipunctatus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Mycetophagus multipunctatus baseret på Naturbasens observationer:
Mycetophagus multipunctatus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mycetophagus multipunctatus - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på Tøndersvamp og Svovlporesvamp. Den kan findes på mange forskellige løvtræer, heriblandt Bøg, Eg, Rød-el og Birk.

Levested

: Primært i løvskove, men også på svampeangrebne løvtræer udenfor skov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

De senest indberettede arter i Naturbasen: