Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Maria Petersen
    Foto: Maria Petersen
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg

Kendetegn

: Hunnernes krop af almindelig piratedderkop (Ero furcata) måler 2,5 til 3,25mm, hvorimod hannerne kun måler 2,5 til 2,75mm. Forkroppen (Cephalothorax) er gullig-brun og øjenregionen mørkere, næsten sort i et gaffel lignende mønster. Fra øjenregionen og gaffelmønsteret kører et sort bånd rundt om forkroppen, og en sort streg til en spids sort plet på midten af forkroppen. Bagkroppen (Abdomen) er kort og rund fyldt med mørke pletter og har to buler (Tuberkler) og er ofte mørkebrun foran og lysebrun bagved disse buler. De to forreste par ben er længere end de resterende, og alle er næsten gennemsigtige med mørke ringlignende markeringer og har ligesom andre piratedderkopper lange torne på benene.
Almindelig Piratedderkop
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Variation

: Mønsteret på forkroppen kan variere en smule i størrelse og udformning. Hanner og hunner er næsten identiske i forhold til farver og mønstre.

Forveksling

: Kan forveksles med andre piratedderkopper. Specielt med sumppiratedderkop (Ero cambridge) som også har to tuberkler på bagkroppen. Arterne kan adskilles ved at kigge på kønsorganerne. Hos almindelig piratedderkop har hunnernes kønsåbning (Epigyn) kugleformede legemer på hver side nær den bagerste grænse, og hannens pedipalper har et indhak tættest ved femte pedipalpeled (tibia) og fremstår som to blege lapper.

Udbredelse

: Almindelig i Danmark og Europa.
Almindelig Piratedderkop - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan ses hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Piratedderkop baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Piratedderkop - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Piratedderkop - månedlig fordeling

Biologi

: Almindelig piratedderkop har ligesom andre piratedderkopper fortjent deres navn på baggrund af deres specielle levevis. Ligesom andre medlemmer i slægten skrider almindelig piratedderkop til aggressiv mimicry som fourageringsstrategi. De invaderer andre edderkoppers spind og spiser ejeren. Almindelig piratedderkop har torne på de forreste ben som den bruger til at skabe vibrationer i spindet og simulere et bytte. På den måde bliver spindets ejer nysgerrig, hvorefter piratedderkoppen kan lave et overraskelsesangreb og dræbe værten med dens gifte bid, før den går på jagt efter et nyt spind.

Specielt ved denne art er der observeret et eksempel hvor en hun-piratedderkop tilsyneladende efterligner værtens parringskaldsvibrationer for at lokke hunnen frem. Den efterligner altså hannen af en anden arts parringsvibrationer.

Eftersom piratedderkoppen invaderer andre edderkoppers spind, laver de ikke selv fangstspind. I stedet bruger de deres spindevorter og silke til at beskytte deres æg. Hunnen omkranser sine æg i silke og kraftige tråde som gør det sværere for andre dyr at prædere på æggene inde i sækken. Efter at hunnen har lavet ægsækken, hæftes den fast på en gren eller bark med en kraftig silkestilk og bliver efterladt til sig selv. Ægsæk på stilk er ret unikt og karakteristisk for piratedderkopper.

Levested

: Er meget udbredt og findes somregel i lav vegetation, buske og træer i forskellige habitater, eftersom piratedderkopper leder efter andre edderkopper og deres spind. Primært hjulspindere og kugledderkopper.

De senest indberettede arter i Naturbasen: