Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Helle Krogsgaard
    Foto: Helle Krogsgaard
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Liselotte Folling
    Foto: Liselotte Folling

Kendetegn

: Vingefang på 30-35 mm. Forvingerne er hos hunnen hvide, hos hannen gule eller flødefarvede. Dog er forvingerne sortstribede hos begge køn. Bagvingerne er hos begge køn hvidlige eller gullige, har et mørkt bånd langs kanten, samt en mørk plet næsten midt på vingen nær det mørke bånd.

Larven er lille og mørk, har en rød ryglinie, samt kraftige næsten torne-agtige hår.

Stribet Hedespinder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Variation

: Forvingernes grundfarve kan hos hannen være både lysere og mørkere gullige, og hos hunnen mørkere eller flødefarvet.

Også bagvingerne kan hos begge køn være lysere og mørkere.

Somme tider er hannens bagvinger helt sorte, kun brudt af en enkelt lys "dobbelt-plet".

Forveksling

: Hunnen kan forveksles med Coscinia cribraria som ofte flyver de samme steder. Denne er dog større, og desuden har den ikke de samme tegninger på bagvingerne.

Larven kan minde om flere forskellige andre bjørnespinderes larver, men ofte er den noget mindre.

Rødfrynset bjørnespinder, (Diacrisia sannio) kan ligne (og lever tit de samme steder), men dén er mere aflang, og desuden er dens rygstribe hvid.

Phragmatobia luctiferas larve er næsten helt identisk, men denne art er kun fundet herhjemme én gang.

Udbredelse

: Striata er en meget lokal art, som kun findes på nogle få lokaliteter i Nordvest- og Nordøstsjælland.
Stribet Hedespinder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den voksne sommerfugl (imago) ses fra omkring sidst i maj til midt i juli.

Larven klækker fra æg om efteråret, overvintrer som larve om vinteren og vågner op om foråret. Så i princippet kan man finde larven næsten hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Stribet Hedespinder baseret på Naturbasens observationer:
Stribet Hedespinder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stribet Hedespinder - månedlig fordeling

Biologi

: I det første stykke tid af sit liv lever larven selvskabeligt på flere forskellige planter, senere lever den alene. Den overvintrer som lille og vågner op, når vejret bliver mildere.

Levested

: Stribet Hedespinder lever på heder, overdrev og andre åbne landskaber.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Morten Top-Jensen & Michael Fibiger: Danmarks Sommerfugle, 2009

De senest indberettede arter i Naturbasen: