Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Kis Boel Guldmann
  Foto: Kis Boel Guldmann
 • Fotograf: Kis Boel Guldmann
  Foto: Kis Boel Guldmann
 • Fotograf: Susanne Nørbygaard
  Foto: Susanne Nørbygaard

 Figur

Kendetegn

: Glassværmerfamilien har 15 arter i Danmark. De ligner alle bier eller hvepse med deres gennemsigtige vinger og tværstribede kroppe. Glassværmerne flyver kun om dagen, selvom de systematisk er placeret under natsværmere.

Skat Hoffmeyers bog om ”De danske Spindere” bruger navnet Sphecia crabroniformis om denne art.

Sesia bembeciformis hører til vore største glassværmere, og den ligner en stor hveps med et vingefang på 36-40 mm. Ægte hvepse har dog en dyb indsnøring lige foran bagkroppen.

Seljepilglassværmer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kis Boel Guldmann

Forveksling

: Sesia bembeciformis kan kun forveksles med den anden store glassværmer, Sesia apiformis, (Stor Glassværmer) De kan dog let kendes fra hinanden på forkroppens farvemønster. Hos S. bembeciformis er halskraven en gul streg, og skulderdækkene er sorte.(se figur 1). Hos Stor Glassværmer er halskraven sort med gule skulderdæk.

Udbredelse

: Sesia bembeciformis er fundet i 7 af de 11 danske distrikter, idet den endnu ikke er meldt fra Nordøstjylland, Lolland-Falster-Møn, Sydsjælland og Nordvestsjælland. Det er muligt at arten bliver noget overset fremover, idet den ikke kan lokkes med feromoner.
Seljepilglassværmer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sesia bembeciformis har i flyvetabellen en ret kort flyvetid, fra begyndelsen af juni indtil en uge ind i juli. Måske er dens flyvetid meget længere, men den er iagttaget så sjældent, at vi sikkert ikke kender dens virkelige flyvetid.

Der er ikke produceret feromon til denne art, så man må stadig prøve at finde larver og pupper i det tidlige forår og selv klække dem. Desuden kan man prøve at finde arten i flyvetiden ved at patruljere langs gamle pile med flyvehuller i. Flyvetiden er om formiddagen, ligesom for den nært beslægtede art S. apiformis, fra kl. 8 – 11.

Tidsmæssig fordeling

af Seljepilglassværmer baseret på Naturbasens observationer:
Seljepilglassværmer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Seljepilglassværmer - månedlig fordeling

Biologi

: Foderplanterne er forskellige pilearter. Larven bruger 2 år til sin udvikling og den lever nederst i stammen eller i roden af piletræer. Den kan også bruge stubbene af fældede pil.

Levested

: Arten findes især i gamle piletræer, hvor man også kan se de gamle flyvehuller. Dens foderplanter findes ofte på fugtigere steder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
De Danske Spindere. Skat Hoffmeyer, 1960.

The Sesiidae of Fennoscandia and Denmark. M. Fibiger & N.P. Kristensen, 1974.

De senest indberettede arter i Naturbasen: