Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Søren Vinding
    Foto: Søren Vinding
  • Fotograf: Henry Nielsen
    Foto: Henry Nielsen
  • Fotograf: Ditte Nan Hansen
    Foto: Ditte Nan Hansen

Atlas

: Almindelig Sand-Løg overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Sand-Løg har en indtil 60 cm. høj stængel med en endstillet blomsterstand med mange ægformede til næsten kugleformede yngleknopper og et varierende antal blomster. Helt blomsterløse stande er almindeligt forekommende hos arten.

Løget er kugleformet.

Som for Vild Løg svøber bladene sig om den nedre del af stænglen, så denne ser bladbærende ud, selv om bladene reelt er grundstillede.

Blomsterstanden har 1 svøbblad, som dog ofte ret hurtigt falder af .

Blomsterne er røde eller rødlig-grønlige. Støvdragerne er dimorfe, idet de 3 ydre er normalt udviklede medens de 3 indre har bred, noget fladtrykt støvtråd, som bærer 2 lange trådformede vedhæng på siden.

Almindelig Sand-Løg
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henry Nielsen

Variation

: Der findes en var. Purpureum - Pupurrød Sandløg, som har få eller ingen yngleknopper i blomsterstanden og har blåviolette, lysrandede blosterblade i en rigtblomstret stand. www.fugleognatur.dk/gallery...

Hos hovedformen set ret tit blomsterstande bestående af kun yngleknopper.

Forveksling

: Vild løg har ovale løg og længere yngleløg i blomsterstanden, som er ca. 2 x så lange som brede. Vild Løg har 2 støtteblade, som dog kan være affaldende, i blomsterstanden.

Vild Løg har ens støvdragere, hvor de 3 indre har 2 trådformede vedhæng hos Sand-Løg og Skov-Løg.

Skov-Løg har blåviolette blosterblade og flade, mere vedvarende løvblade.

Udbredelse

: Den findes hist og her ved og nær kysterne på Øerne og er ret sjælden i Jylland, bortset fra Læsø og Anholt, hvor den er mere almindelig.
Almindelig Sand-Løg - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sandløg blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Sand-Løg baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Sand-Løg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Sand-Løg - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne.

Som for flere andre løgarter er frugtsætning mindre almindelig, og den vegetative formering med yngleløg (yngleknopper) samt sideløg langt det almindeligste.

Etymologi: se omtalen af Pur-Løg. Det latinske vineale betyder "hørende til vin" og hentyder til, at Sand-Løg er eller har været et hyppigt ukrudt i vinmarker sydpå.

Levested

: Den vigtigste biotop er sandede kystskråninger og sandede kystnære arealer. Men arten kan godt findes i nogen afstand fra havet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: