Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Bronzejordløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 9,5-12,6 mm. Lårene er sorte, skinnebenene og fødderne er brunrøde. Følehornene er sorte. Kroppen er sort med mørkt bronzeagtigt eller grønligt metalskær. Pronotum er bredest foran midten og tydeligt tilsmalnet bagtil med retvinklede baghjørner. Rodgruberne er dybe og stregformede. Dækvingerne har ret rundede sider og kraftige striber, 3. stribemellemrum har 4-6, normalt 5, punktgruber.
Bronzejordløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jes Elnif

Forveksling

: Den største forvekslingsmulighed er Brandjordløber (Pterostichus quadrifoveolatus). Den adskilles dog let ved at benene er sorte eller brunsorte og ved at dækvingernes 3. stribemellemrum kun har 3 punktgruber.

Der er flere løbebiller der overfladisk kan ligne, men når man først har bemærket kroppens bronzeagtige skær, de 4-6 punktgruber i 3. stribemellemrum, brunrøde skinneben og fødder samt bagtil tydeligt tilsmalnet pronotum med retvinklede baghjørner, så kan det ikke være andet end en Bronzejordløber.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Bronzejordløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Da den overvintrer som voksen, kan den findes hele året. De fleste observationer gøres dog i marts-september.

Tidsmæssig fordeling

af Bronzejordløber baseret på Naturbasens observationer:
Bronzejordløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bronzejordløber - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever i skove, både nåle- og løvskove. Her kan den typisk findes under mos, bark, sten og træstubbe, hvor den gemmer sig indtil aftenen, hvor den hovedsagligt er aktiv. Den yngler i foråret og den nye generation kommer frem i efteråret.

Levested

: Skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1986: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

De senest indberettede arter i Naturbasen: