Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

 Figur

Atlas

: Rødfodet Markløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: ca. 9-11 mm. En mellemstor, lidt bred løbebille. Sådan umiddelbart bemærker man helt matsorte dækvinger, mørke ben med røde fodled samt rødlige antenner og palper. Pronotum er svagt afrundet bagtil, generelt med en runding hele vejen ned langs siden og i øvrigt svagt gennemskinnelig i margenen. Som andre biller i Harpalus-slægten bemærkes i øvrigt, at der kun et et hår inden for hvert øje.
Rødfodet Markløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Bo Ravnå

Variation

: Størrelsen varierer, men ellers er der ikke meget at komme efter.

Forveksling

: Smal sandløber (Harpalus anxius) ligner en lille Rødfodet markløber, men har dog lidt mørkere antenner efter 2. led. I forhold til Smal sandløber og Flad sandløber (Harpalus servus) nøgler Rødfodet markløber i øvrigt ud på at have 4-6 pigge yderst på kanten af forskinnebenene. Måske kan man også forveksle den med Almindelig markløber (Harpalus latus), som dog har helt røde ben. Desuden virker den blankere og er lidt smallere. Almindelig markløber er væsentligt mere punkteret bagest på pronotum. Rødfodet markløber er næsten glat.

Almindelig Bredløber (Anisodactylus binotatus) ligner, men har overvejende sorte følehorn og mere markerede baghjørner på pronotum.

Udbredelse

: Rødfodet markløber er almindelig og udbredt i de østlige egne, men lidt mere sjælden vestpå. Den findes talrigt i det sydlige Skandinavien og langt ind i Sibirien.
Rødfodet Markløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten træffes gerne hen på foråret.

Tidsmæssig fordeling

af Rødfodet Markløber baseret på Naturbasens observationer:
Rødfodet Markløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødfodet Markløber - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever primært af vegetabilsk føde, f.eks. plantefrø, pollen o.l. Reproduktion finder sted i forsommeren.

Levested

: Man møder primært Rødfodet markløber i åbent land, gerne på tørre lokaliteter, f.eks. sandmarker, overdrev og heder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15,2.

De senest indberettede arter i Naturbasen: