Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Jan Grathwohl
    Foto: Jan Grathwohl
  • Fotograf: Lars S. Madsen
    Foto: Lars S. Madsen

Atlas

: Kugleløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-6,5 mm. En meget karakteristisk løbebille der er kendelig ved kroppens runde form med bleggul grundfarve og metalgrønne pletter.

Følehornene og benene er bleggule. Hovedet er overvejende metalgrønt, kun fortil bleggult. Pronotum har bagtil på midten en stor metalgrøn plet. Dækvingernes pletter er placeret i 3 tværrækker.

Kugleløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Udstrækningen af de metalgrønne pletter er varierende og ofte er dækvingernes pletter sammenflydende og danner 3 tværbånd.

Forveksling

: En helt umiskendelig løbebille. Ligner i formen nogle af vandkalvene, men ingen af disse har en farvetegning der ligner.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele pånær Nord- og Nordvestjylland. Den findes hist og her, men er formentlig noget overset pga. den skjulte levevis.
Kugleløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-september, især i juni.

Tidsmæssig fordeling

af Kugleløber baseret på Naturbasens observationer:
Kugleløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kugleløber - månedlig fordeling

Biologi

: Findes ved bredderne af ferskvand på sand, gerne iblandet ler. Det er et rovdyr der jager om natten. Om dagen ligger den nedgravet i sandet, men kan let tvinges op ved at hælde vand over sandbredderne. På samme måde kan en lang række andre gravende biller tvinges op jorden.

Levested

: Åbne sandbredder ved søer, åer og bække eller ved udsivende vand, f.eks. på kystskrænter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15,part 1

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: