Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Kendetegn

: En næbmund med et karakteristisk udseende. Den har en karakteristisk, kompakt bygning og kraftigt bidende-stikkende munddele.

Den bliver 8-12 (-14) mm som voksen.

Da den har ufuldstændig forvandling, er der en visuel gradvis overgang fra spæde unger til voksne dyr.

Vandrøver
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Forveksling

: Vandrøver har et karakteristisk udseende, og der er ikke oplagte forvekslingsmuligheder.

Den har en lidt mindre søsterart, som ikke er dukket op i Danmark endnu, men som der skal kigges efter; se om forskellen mellem de to arter her:

www.essexwtrecords.org.uk...Largebug-idv3.1.pdf

Udbredelse

: Almindelig-meget almindelig i Østdanmark, sjældnere mod vest og nord. Den ser ud til at være under udbredelse og er blevet langt mere almindelig de senere år, hvilket kan have noget med såvel den øgede næringsrigdom i vore søer som temperaturstigningerne at gøre.
Vandrøver - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan ketches året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Vandrøver baseret på Naturbasens observationer:
Vandrøver - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vandrøver - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever mellem vandplanter m.v. og skal op til vandoverfladen og hente luft engang imellem.

Den kan sagtens stikke/bide gennem menneskehud, og det kan være yderst smertefuldt og er blevet sammenlignet med et hvepsestik - eller værre.

De voksne dyr flyver udmærket, og er i stand hurtigt at sprede sig til nye vandhuller og søer.

Den lever af andre smådyr, den kan fange: snegle, haletudser, larver, orme o.s.v.

Levested

: Næringsrige damme og småsøer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: